Fark Yaratan Programlar – TED ESKİŞEHİR KOLEJİ

Fark Yaratan Programlar

1BİLİM İNSANI YETİŞTİRME ( BİYP ) PROGRAMI

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı; bilimsel düşünmeyi esas alan ve bu alanda kendini geliştirmeye yatkın, analitik düşünebilen, akademik performansı yüksek öğrencilere yönelik geliştirilen; okul-üniversite işbirliğine dayalı bir eğitim anlayışını benimseyerek geliştirilmiş dört yıllık bir programdır.


Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayıyla Türkiye’de ilk kez TED Okullarında uygulanmaktadır.


Bu programda öğrenim gören her öğrenci, programın gereği olarak, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları’na katılacak nitelikte bir proje hazırlamak zorundadır. Yine öğrencilerimiz TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları’na katılacaklardır. Ek olarak bu programda yer alan öğrencilerin; Fizik, Kimya veya Biyoloji derslerinden seçecekleri bir alanda bireysel olarak araştırma deneyi yapmaları, gerçekleştirilen seminerlere katılım göstermeleri ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları gerekmektedir.

Detaylı Bilgi İçin Lütfen Tıklayınız.

2TED – KANADA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

NovaScotia International Student Program

Türk Eğitim Derneği ile Kanada Hükümeti arasında imzalanan Kanada Eğitim Anlaşması kapsamında tüm TED okulları öğrencileri kültürlerarası öğrenci değişim programına katılıp, denkliklerini alarak bir üst sınıftan tekrar TED okullarında eğitime devam etme ve çift diploma alma hakkına sahiplerdir.

  • Çift Diploma programı ile öğrencilerimiz sınavsız geçiş hakkına sahip olarak Kanada üniversitelerine doğrudan giriş hakkı elde eder.
  • Kanada Çift Diploma Programı ile öğrencilerimiz kültürü yerinde yaşayarak dil becerilerini geliştirir.
  • Öğrencilerimiz aldıkları sertifika ile dünya çapında prestijli üniversitelere kabul şanslarını arttırır.
3BTEC

Açılımı eğitimsel mükemmellik anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in denklik kabul ettiği BTEC programı, öğrencilere mesleki yeterlikler kazandırmayı amaçlayan, uygulama odaklı, pratik ve canlı bir eğitim modelidir.

BTEC programları ile öğrencilerimize, yükseköğretime girişte gerekli olan becerileri kazandırmak, onların hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmak ve onları sektörün önde gelen firmaları için tercih edilen bireyler haline getirmek hedeflenmektedir.

4ULUSLARARASI GENÇLİK ÖDÜLÜ
TED Eskişehir Koleji olarak Uluslararası Gençlik Ödülleri Türkiye Ulusal Temsilciliği’nin denetimi eşliğinde yürüttüğümüz Ödül Programı öğrencilerimizin kendilerini ‘’hibrit insan’’ modeline uygun bir dünya vatandaşına dönüştürmek için çıktıkları yolda öğrencilerimizle beraber yürüyoruz. The Duke of Edinburgh’s International Award 14 ile 24 yaşları arasındaki tüm gençlerin katılabileceği, 21. Yüzyıl becerilerini kazanarak, bu becerileri etkin bir şekilde hayatına aktarabileceği, heyecanlı bir kişisel gelişim programıdır. Program Beceri Geliştirme, Fiziksel Gelişim, Toplumsal Hizmet, Macera ve Keşif başlıkları altında 4 farklı kategoride sürdürülmekte olup, katılımcılar 6 ay boyunca her hafta bu kategorilerde kendi seçtikleri aktiviteleri gerçekleştirerek kendilerini her açıdan geliştirmektedirler. Programının amaç;ı gençleri hayatlarında, yaşadıkları toplumda ve dünyada bir fark yaratmalarını sağlayacak yaşam becerileri ile donatmaktır. 140 ülkede ve bölgede 8 milyonu aşkın genç Ödül Programına katılmıştır ve hemen hemen her ülkede binlerce üniversite tarafından tanınmakta olup başvurularda öğrenci kabulünde öncelik sebebidir.
5P4C / ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE
TED Eskişehir Kolejinde eleştirel bakış açısını benimseyen, sebep-sonuç ilişkilerini irdeleyen, farklılıklara saygılı, iletişimi güçlü öğrenciler yetiştirmek için P4C (Çocuklar İçin Felsefe) programı uygulanıyor. Öğrencilerimizin kendini ifade etme, kendi düşüncelerine güvenme, etkili dinleme, başkalarının düşüncelerine saygı gösterme, ben diliyle konuşma, duygusal bağ kurma, ve tartışma becerilerini geliştirmeyi hedeflediğimiz derslerde öz saygısı, öz benliği, empati duygusu ve çok boyutlu düşünme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirebilmektedir. Çocuklar İçin Felsefe programında öğrenciler kavramlarla çalışmaktadır. Herhangi bir cevap beklemeden ve sonuca varma zorunluluğu olmadan düşünce ve yargıları özgürce sorgulamaktadır. Eğitim ortamında bir sınıf değil, bir topluluk olduğunun bilincinde olan öğrenciler bireysel ve birlikte düşünerek, düşüncelerini ifade etmenin yollarını keşfetmektedir.
Atatürk

Ansolon
Bizi Arayın