1BESLENME DOSTU OKUL

PROJENİN AMAÇLARI

Beslenme dostu okul projesi ile öğrencilerin, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam koşullarına teşvik edilmesi,

 • Okulumuzda sağlıklı beslenme ve obezitenin önlenmesi konularında duyarlılığın arttırılması,
 • Veliler ve öğrencilerde hareketli yaşam konusunda duyarlılığının arttırılması,
 • Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam için yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi,
 • Okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması için çalışmalar yapılması,
 • Temizlik ve hijyen kurallarına azami seviyede dikkat edilmesi.
 • Okul sağlığı için tüm çalışanları bilgilendirilmek. Bu bağlamda tüm denetimleri yapmak.

 

Okulumuz sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem veren ve bu konuda gerekli önlemleri alan, hareketli yaşam konusunda duyarlı ve gereklerini yapmayı temel ilkelerinden biri haline getirmiş bir kurumdur. Okulumuzun günlük temizlik iş planı yapılmakta ve uygulanmaktadır. Okulumuzun eğitim-öğretim akış programı sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama uygun etkinliklerle desteklenmekte ve uygulanmaktadır.

Yemekhane hizmetleri ve kantin yönetim tarafından rutin aralıklarla denetlenmektedir. Menüler uzman tarafından hazırlanmaktadır.

2YEŞİL SINIF UYGULAMASI

PROJENİN AMAÇLARI

 • Çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren okul desteği ile kazandırmak.
 • Öğrencilerimize temizlikle ilgili verilecek uygulamalı eğitimler ile bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmek
 • Öğrencilerimizin kendilerinden beklenen okul içi rollerini gerçekleştirebilme olanak sunmak,
 • Sınıflarımızı ve okulumuzu temiz tutmak,
 • Okul-öğrenci işbirliğini geliştirmek,
 • İsrafı önlemek,
 • Geri dönüşümün önemini fark ettirmek

Bu uygulama tüm anaokulu öğrencileri ile birlikte yürütülmektedir. Sınıflarda bulunan kutular puan etiketlerinin toplanması içindir. Hazırlanan farklı şekillerdeki puan kartları her gün tüm sınıfların o günkü çevre sorumluları tarafından oluşturulan ekip, nöbetçi öğretmen, temizlik görevlisi ve idareciler tarafından en temiz ve düzenli bulduğu sınıfa verilmektedir. Her gün biriken puanlar hafta sonu sayılarak haftanın çevreci sınıfı pazartesi günleri kahvaltı sırasında açıklanmaktadır. O haftanın çevreci sınıfı, belgelerini bir hafta boyunca sınıflarında sergilemektedirler.

3KENDİ KİTABIMIZI YAZIYORUZ

PROJENİN AMACI

 • Öğrencilerimizde erken okuryazarlık becerilerini geliştirmek.
 • Öğrencilerin özgüven, anlatma ve ifade etme becerileri geliştirilmek.
 • Çocuklarda kitap okumaya karşı farkındalık kazandırmak.
 • Hayal güçlerini geliştirmek.
 • Dil gelişimlerinin desteklemek.
 • Yaratıcılıklarını desteklemek.
 • Kendini yaratıcı yollarla ifade etmesini desteklemek.
 • Düşünme becerilerinin gelişmesini sağlamak.
 • Dil gelişimini desteklemek.
 • Hayal gücünü kullanmak.
 • Nesne ve varlıkları eşleştirme özelliği kazanır.
 • Problem çözme becerisi gelişir.
 • Olayları oluş zamanına göre sıralar.
 • Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
 • Konuşurken dil bilgisi kurallarına dikkat etme becerisi gelişir.

Kendi öykülerimizi yazıyoruz uygulaması ile 5 yaş grupları her dönem bir nesne, resim ya da sözcükten yola çıkarak oluşturdukları öyküleri resimleyerek kendi öykü kitaplarını oluşturmaktadırlar. 4 yaş gruplarımız ise seçilen sessiz kitaba cümleler yazarak, öyküyü sözlü olarak tamamlamaktadırlar.

4İLGİNÇ KELİMELER KOLEKSİYONU

PROJENİN AMACI

 • Çocukların kelime farkındalığının artırılması.
 • Yaratıcılığın geliştirilmesi.
 • Kelime haznesinin artırılması.
 • Beyin fırtınasının desteklenmesi.
 • Sosyal hayatta karşılarına çıkabilecek ilginç kelimeler hakkında farkındalık geliştirmek.

İlginç kelimeler koleksiyonu çalışması ile öğrencilerimizin zihin gelişimini desteklemek, hayal gücünü ve yaratıcılığını artırmak için amaçlanmış bir projedir. Projede öğrencilerimiz her gün karşılarına çıkan kelime hakkında beyin fırtınası yaparlar, sonrasında gerçek anlamını öğrenip, oluşturulan kitaba, hayal güçlerini kullanarak kelimenin resmini çizerler.

5İLGİNÇ BİLGİLER KOLEKSİYONU

PROJENİN AMACI

 • Sosyal farkındalık oluşturmak.
 • Hayal gücünü geliştirmek.
 • Farklı bilgiler hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak.
 • Merak ve araştırma duygularını artırmak.
 • Kendini ifade etme becerilerini geliştirmek.

İlginç bilgiler koleksiyonu projesinde her bilginin görseli ve yazılı açıklaması panoya asılarak, her güne bir bilgi olacak şekilde çocukların merak duygusunu da destekleyerek, asılan görsellerle ilgili beyin fırtınasıyla doğru bilgiye ulaşmaları sağlanır.

6TOPLUMSAL YAŞAM KURALLARINI ÖĞRENİYORUM

PROJENİN AMACI

 • Kendisinin ve başkalarının haklarını korumayı
 • Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdülemeyi
 • Farklılıklara saygı göstermeyi
 • Sorumluluklarını yerine getirmeyi
 • Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
 • Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklamayı

Çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi, gelişebilmesi ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirebilmesi için nitelikli bilişsel uyarıcıların, zengin dil etkileşimlerinin, olumlu sosyal ve duygusal deneyimlerin çocuğa sunulduğu ve çocuğun bağımsızlığının desteklendiği bir çevrenin yaratılmasına ihtiyaç vardır. Bu yüzden Toplumsal yaşamın devam ettirilmesi için gerekli olan görgü kuralları (teşekkür etme, selamlaşma, rica etme, özür dileme, sofra kurallarına uyma gibi), temizlik kuralları (tuvaletten sonra ve yemekten önce/sonra ellerini yıkama, eliyle yemek yememe gibi) ve trafik kuralları (kırmızı ışıkta durma, yeşil ışıkta geçme, taşıtlara binerken sıra ile binme gibi) uymamız gereken kurallardır. Çocukların kuralları içselleştirebilmesi için etkinlikler aracılığıyla doğru tutumlar kazanmalarını amaçlar.

7İLKOKULA İLK ADIM

PROJENİN AMACI

 • İlkokula geçiş sürecini çocuklarımız için somutlaştırmak
 • Fiziksel olarak ilkokul binasını tanımak
 • İlkokul rutinlerine alışmak

TED Eskişehir Koleji Özel Anaokulu olarak 5 yaş gruplarımızın ilkokula geçiş süreçlerinin sağlıkla ilerlemesi için çocuklarımızın büyük okul rutinlerini deneyimlediği, fiziksel ve bilişsel olarak ilkokula adaptasyonlarını destekleyen en önemlisi çocukların kaygı değil heyecan duymasını sağlayan 3 aya yayılmış bir adaptasyon programıdır.

8EKOLOJİ

Ekoloji; bitkiler, hayvanlar, insanlar hatta mikroorganizmaları içeren canlılar topluluğu ile toprak, su vb. çevre elemanlarını inceleyen ve birbirleriyle etkileşimini araştıran bir bilim dalıdır. Bizler de Ekolojik proje çalışmamızda, çocuklarımızın doğa ile iç içe buluşmasını sağlayıp, yaparak yaşayarak öğrenmelerini amaçlıyoruz. İçinde bulunduğumuz ekosistemin alt dalları olan; su, hava, toprak elementlerini; etkinliklerimizle bütünleştirerek eğitimin bir parçası haline getirdik.

9SCAMPER

Scamper; Okulöncesi eğitimin amaçlarından biri çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir. Farklı düşünme, hayal kurma, orijinallik ve sezgi yaratıcı düşünmenin en önemli noktalarıdır. SCAMPER yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir.