Uygulamalar ve Projeler – TED ESKİŞEHİR KOLEJİ

Uygulamalar ve Projeler

1TED’DE 100.GÜNÜM UYGULAMASI
Projenin Amaçları
 • Öğrencilerin her gün uygulanan rutin çalışmaya katılımlarını sağlamak.
 • 100 gün panosunun takibini sağlamak.
 • Yapılan proje çalışmasına dair farkındalık oluşturmak.
 • Öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerisi kazandırmak.
 • Öğrencilerin yapılan etkinliklerde soru sormalarını ve kendilerinin çözüm bulmalarını sağlamak.
Okulumuzun açıldığı günden itibaren öğrencilerin okula geldikleri her gün sayılarak ve farklı etkinliklerle takip edilerek 100.güne ulaşılır. Öğrencilerde her gün bir sayı ilerledikçe sayma, sabır, takip, merak ve o gün sınıfın uygulayacağı etkinliğe duyulan heyecan 100. Gün etkinliğinin çıkış amacıdır. 100. Günün sonunda yapılan kutlama ve eğlenceli etkinliklerle süreç mutlu bir şekilde tamamlanır.
2BAVULUM ELİMDE TÜRKİYEYİ GEZİYORUM UYGULAMASI
Projenin Amaçları
 • Yaşadığı ülkeyi, ili tanımak tanıtmak,
 • Öğrencilerin içinde bulundukları şehri tanımalarını kolaylaştırmak,
 • Her öğrencinin belirtilen ilin; iklim, yemek, tarihi, turistik ve kültürel özelliklerini öğrenmesini sağlamak,
 • Yaşadığı şehir ve öğreneceği şehir ile ilgili farkındalık oluşturmak,
 • Harita okuma farkındalığı kazanmak,
 • Kendini ifade etme becerisini geliştirmek,
 • Okul veli aile işbirliğinin gelişmesini sağlamak.
 • Bu proje Anaokulu tüm 4 yaş öğrencileri ile birlikte yürütülmektedir. Okul aile işbirliğine önem verdiğimiz projemizde bavul görselinin oluşması için istenen ayakkabı kutuları, sınıfta her öğrencinin yaratıcılığını ortaya koyduğu bavullara dönüştürülmektedir. Öğrencilerin seçtikleri şehirleri tanıtımından sonra kendilerini ifade etme, sunumunu üstlendiği il ile ilgili farkındalık kazandığı gözlemlenmiştir. Her ilin tanıtımından sonra öğrencilerin oluşturduğu bavullarının içerisine koyacakları o şehir ile ilgili bir sanat etkinliği, görsel kart, boyama sayfası hazırlanmaktadır. Her sınıf önünde hazırlanan Bavulum Elimde Türkiye’yi Geziyorum köşesinde bavullar tüm şehirler tanıtılana kadar sergilenmektedir.

3BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ
PROJENİN AMAÇLARI
 • Beslenme dostu okul projesi ile öğrencilerin, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam koşullarına teşvik edilmesi,
 • Okulumuzda sağlıklı beslenme ve obezitenin önlenmesi konularında duyarlılığın arttırılması,
 • Veliler ve öğrencilerde hareketli yaşam konusunda duyarlılığının arttırılması,
 • Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam için yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi,
 • Okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması için çalışmalar yapılması,
 • Temizlik ve hijyen kurallarına azami seviyede dikkat edilmesi.
 • Okul sağlığı için tüm çalışanları bilgilendirilmek. Bu bağlamda tüm denetimleri yapmak.
 • Okulumuz sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem veren ve bu konuda gerekli önlemleri alan, hareketli yaşam konusunda duyarlı ve gereklerini yapmayı temel ilkelerinden biri haline getirmiş bir kurumdur. Okulumuzun günlük temizlik iş planı yapılmakta ve uygulanmaktadır. Okulumuzun eğitim-öğretim akış programı sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama uygun etkinliklerle desteklenmekte ve uygulanmaktadır.

  Yemekhane hizmetleri ve kantin yönetim tarafından rutin aralıklarla denetlenmektedir. Menüler uzman tarafından hazırlanmaktadır.

4ÇEVRECİ SINIF UYGULAMASI
PROJENİN AMAÇLARI
 • Çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren okul desteği ile kazandırmak.
 • Öğrencilerimize temizlikle ilgili verilecek uygulamalı eğitimler ile bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmek
 • Öğrencilerimizin kendilerinden beklenen okul içi rollerini gerçekleştirebilme olanak sunmak,
 • Sınıflarımızı ve okulumuzu temiz tutmak,
 • Okul-öğrenci işbirliğini geliştirmek,
 • İsrafı önlemek,
 • Geri dönüşümün önemini fark ettirmek
 • Bu uygulama tüm anaokulu öğrencileri ile birlikte yürütülmektedir. Sınıflarda bulunan kutular puan etiketlerinin toplanması içindir. Hazırlanan farklı şekillerdeki puan kartları her gün tüm sınıfların o günkü çevre sorumluları tarafından oluşturulan ekip, nöbetçi öğretmen, temizlik görevlisi ve idareciler tarafından en temiz ve düzenli bulduğu sınıfa verilmektedir. Her gün biriken puanlar hafta sonu sayılarak haftanın çevreci sınıfı pazartesi günleri kahvaltı sırasında açıklanmaktadır. O haftanın çevreci sınıfı, belgelerini bir hafta boyunca sınıflarında sergilemektedirler.

5KENDİ ÖYKÜLERİMİZİ YAZIYORUZ UYGULAMASI
PROJENİN AMACI
 • Öğrencilerimizde erken okuryazarlık becerilerini geliştirmek.
 • Öğrencilerde kitap sevgisi geliştirilmesi sağlamak.
 • Öğrencilerin özgüven, anlatma ve ifade etme becerileri geliştirilmek.
 • Çocuklarda kitap okumaya karşı farkındalık kazandırmak.
 • Hayal güçlerini geliştirmek.
 • Dil gelişimlerinin desteklemek.
 • Yaratıcılıklarını desteklemek.
 • Kendi öykülerimizi yazıyoruz uygulaması ile 5 yaş grupları her dönem bir nesne, resim ya da sözcükten yola çıkarak oluşturdukları öyküleri resimleyerek kendi öykü kitaplarını oluşturmaktadırlar. 4 yaş gruplarımız ise seçilen sessiz kitaba cümleler yazarak, öyküyü sözlü olarak tamamlamaktadırlar.

6MİNİK KOLEJLİLER İLKOKULU TANIYOR PROJESİ
PROJENİN AMAÇLARI
 • Öğrencilerin bir önceki eğitim ortamından yeni eğitim ortamına geçişini kolaylaştırmak
 • Öğrencilerin geçiş yapacakları kademedeki öğretmen ve öğrencilerle işbirliği içinde olmalarını sağlamak
 • Öğrencinin kendi haklarını, sorumlulukları ve okulun genel kuralları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak
 • İlkokuldaki mekanları, etkinlikleri, rutin uygulamaları tanıyarak uyum sürecini kolaylaştırmak
 • Yeni bir çevreye uyum sağlama ve başarılı olabilmeleri için gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri önceden tahmin etmeleri motivasyon açısından önem içerir. Hazır çocuk ve hazır okulun işlevsel işbirliği ile çocuk okula hazır hale gelir. Geçiş yaptığı eğitim kademesinde yabancılık çekmeyen, yeni ortama kolayca uyum sağlayan, akranlarıyla iyi ilişkiler geliştiren ve kendisine verilen sorumlulukları yerine getiren çocuk, hazır çocuk olarak ilkokula başlar

7PASAPORTUM CEBİMDE ÜLKELERİ GEZİYORUM PROJESİ
PROJENİN AMAÇLARI
 • Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan çocukların farklı kültürlere sahip olduklarını bilmek
 • Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan çocukların ortak haklarının olduğu bilmek
 • Çocukların farklı kültürlere duyduğu merakı gidermek,
 • Harita okuma farkındalığı kazanmak,
 • Kendini ifade etme becerisini geliştirmek,
 • Okul veli aile işbirliğinin gelişmesini sağlamak.

Sınırları giderek daralan dünyada insan topluluklarının birlikte yaşamalarını gerektiren koşullar nedeniyle farklı ülkelerin, kültürlerin tanınmasının önemine vurgu yapmak ve çocukların farklı kültürleri tanımaya yönelik merakının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla Pasaportum Cebimde Ülkeleri Geziyorum projesine başlanmıştır. Okul öncesi dönem çocuklarının farklı ülke ve kültürlerini eğlenerek öğrenirken aynı zamanda kendini ifade etme becerisi de desteklemiştir. Her yıl Şubat, Mart, Nisan aylarında uygulanan projede anaokulu 5 yaş grubu öğrencilerimiz uygulamaya öğretmen rehberliğinde hazırladıkları pasaportlar ile başlarlar. Anlatılacakları ülkenin kültürel özelliklerini araştırarak, aileleri ile birlikte hazırlamış oldukları görsel sunumları arkadaşlarına sınıf ortamında paylaşırlar. Sunum sonunda ülke bayrağı ve sembolleri pasaportlara işlerler. 23 Nisan haftasında düzenlenecek Dünya çocukları partisi ile çeşitli etkinlikler yapılarak proje tamamlanır.

Atatürk

Ansolon
Call Now Button