Sanat, kültür ve spor; bireylerin yaşama farklı bakış açıları kazanmasını, entelektüel deneyim ile kazanacağı vizyon sayesinde bireye küresel yorumlama ve değerlendirme becerisi sağlayacaktır.
Öğrencilerimizin çalacağı enstrüman, oynayacağı tiyatro, yapacağı spor ile farklı disiplinler arasında kendilerini keşfederek öz güven kazanmalarını destekleyecektir.
Her öğrencinin sahip olduğu potansiyeli, bireysel yetenek ve becerisi ile geliştireceği sanat-spor-kültür derslerine, okulumuzda 3 yaştan 17 yaşa kadar katılım sağlanabilmektedir.
Okulumuzdaki tüm SKS branşları; bütünün parçası olarak öğrencilerimize sorumluluk, aidiyet, davranış bilincini kazandırır. Sanatın yaratıcılığı, sporun disiplini ve kültürün kazandırdığı saygı ve saygınlık ile öğrencilerimizin yaşam alışkanlıkları kazanması hedeflenmektedir.
1Voleybol
Dersimizin temel hedefi, öğrencilerimize temel bilgi ve becerileri vererek onlara voleybolu tanıtmak, sevdirmek ve bu sporu hayatlarının bir parçası haline getirebilmektir. Bir diğer amacımız ise önümüzdeki dönemler için okul voleybol takımının altyapısını oluşturmaktır. Derslerimizde; öğrencilerimize oyunun kurallarını öğretip takım olabilmeyi, yardımlaşmayı ve onların tüm bu kuralları özümseyerek voleybol oynamalarını amaçlamaktayız.
2Basketbol
Sanat-spor derslerindeki amacımız; öğrencilerimize seviyelerine göre tanıtıcı, geliştirici ve hazırlayıcı programlar uygulayarak basketbol kültürünü aşılamaktır. Sanat-spor derslerindeki çalışmalarımızı temel bilgiler üzerine kurarak önümüzdeki dönemlere altyapı hazırlamaktayız. Bu bilgi ve becerilerin yanı sıra öğrencilerimize iş birliği içinde çalışma, sosyal iletişim kurma, arkadaşlık ve dayanışma konularında da rehberlik etmekteyiz.
3Modern Dans
Kulübümüzün amacı; bütün sporların temeli olan jimnastiği öğrencilerimize sevdirmek ve yapılacak olan çalışmalarla kuvvet, esneklik ile birlikte grupla disiplinli ve düzenli hareket edebilme becerisini ve estetik bir vücut duruşunu kazandırmaktır. Derslerimizde; jimnastik sporunun temelini oluşturan çalışmalarla yıl sonunda sergilediğimiz gösterilerimizin koreografi çalışmalarını yaparak çalışmalarımızı keyifli bir şekilde sürdürmeyi planlamaktayız.
4Futbol
Sanat-spor derslerindeki amacımız; öğrencilerimize seviyelerine göre tanıtıcı, geliştirici ve hazırlayıcı programlar uygulayarak futbol kültürünü aşılamaktır. Kulübümüzde yapılacak aktiviteler şunlardır: Futbola hazırlayıcı temel teknik hareketleri ve koordinasyonu geliştirmek, öğrencilerimize kazanma ve kaybetme hissini öğretmek, öğrencilerimizin kendini ifade etmesini sağlamak, öz güvenlerini geliştirmek, liderlik özelliklerini ön plana çıkararak toplumsal ilişkilerde daha iyi olabilmelerine yardımcı olabilmek.
5Yüzme
Öğrencilerimiz bu kulüpte hem yüzme ile tanışacaklar hem de çok keyifli zaman geçirme fırsatı bulacaklardır. Öğrencilerimizin fiziksel gelişimine çok fayda sağlayacak olan yüzme sporunda, öğrencilerimiz öncelikle yüzme sporunun ve yüzme branşlarının temel kurallarını ve tekniklerini öğreneceklerdir. Tüm vücut kaslarını aynı anda çalıştıran bu sporda öğrencilerimiz; kuvvet, dayanıklılık, esneklik gibi özelliklerini geliştirecekler. Bu sporu seven ve bu sporda başarılı olan, kendisini geliştiren öğrencilerimiz; dönem içerisine yapılacak yüzme takımı seçmelerine katılma hakkı kazanacaklardır, bu seçme işlemleri sonucunda takım çalışmalarına dahil olup olunamayacağı sizlere bildirilecektir.
6Jimnastik
Kulübümüzün amacı; bütün sporların temeli olan jimnastiği öğrencilerimize sevdirmek, yapılacak olan çalışmalarla kuvvet ve esneklik, grupla disiplinli ve düzenli hareket edebilme becerisi, estetik bir vücut duruşu kazandırmaktır. Derslerimizde, jimnastik sporunun temelini oluşturan çalışmalarımızın ve yıl sonunda sergilediğimiz gösterilerimizin koreografilerini hazırlayıp çalışmalarımızı keyifli bir şekilde sürdürmeyi planlamaktayız.
7Masa Tenisi
Tüm dünyada Ping Pong olarak da bilinen masa tenisi, 300 milyondan fazla oyuncusuyla en çok oynanan raket oyunudur. 1988 yılında olimpik bir spor haline gelen masa tenisi çok fazla hareket ve fiziksel çaba gerektirir. Bu dersteki amacımız; öğrencilerimizin el göz koordinasyonlarını, tepki verebilme yeteneklerini, reflekslerini geliştirip fiziksel gelişimlerine katkı sağlamaktadır.
8Satranç
“Satranç her şeydir: bilim, sanat, spor…” Bir analiz sanatı, bir zeka sporu ve rasyonel düşünmeyi geliştiren bir bilim gibi ele alabileceğimiz satranç; bir varoluş bilinci geliştirmemizde ciddi öneme sahiptir. “Büyük hayatın küçük bir modeli” olarak da tanımlanabilen satrançla erken yaşlarda tanışmak, çocuklarımızın gelişim süreçleri açısından yönlendirici olabilmektedir. Karakter oluşumunda, kendini ve doğayı anlamada, soyut düşünmeyi geliştirmede, estetik değerlendirme yapabilmede, sportmenliği kavramada, ahlaki yargılar geliştirebilmede ve daha birçok yaşamsal olguda satranç, hayatı daha kaliteli ve güzel kılan bir beliriş olarak kendini göstermektedir. Bilinmelidir ki “Satranç tahtasında tüm denizlerdekinden daha fazla macera vardır.” Kazanmaktan ya da kaybetmekten öte satranç, bizi kendi maceramızın kahramanı yapacaktır.
9Gitar
Tüm çalgılar gibi gitar da çocukların matematiksel zekâsını, yaratıcılığını, özgüvenini arttırmaktadır. Gelişmelerini sağlamanın yanı sıra, kol ve parmak kaslarını güçlendirmeye destek olur. Derslerimizde klasik gitar eğitimi verilerek, öğrencilerimizin tüm tellere hâkim olma, sağ ve sol eli doğru kullanabilme çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimizin eğitimlerini sene içinde kendi istedikleri müzik tarzında tamamlamaları, okul orkestralarında ve etkinliklerinde görev almaları hedeflenmektedir.
10Piyano
Bilim adamlarının araştırmaları; erken yaşlarda başlayan piyano eğitiminin çocukların IQ’sunu yüzde elli hatta daha fazla arttırdığını, bu çocukların özellikle matematik ve fen dallarında çok daha başarılı olacağını göstermektedir. Piyano çalma, beynin her iki tarafını çalıştırarak, tüm duyu organlarını harekete geçirir. Derslerimizde, öğrencilerimizin hem severek çalabilecekleri hem de piyano eğitimlerini en doğru teknikle tamamlayabilecekleri repertuarlar seçerek etkinliklerde bireysel olarak görev almalarını hedeflemekteyiz.
11Çello
Çello eğitimi; çocukların sosyalleşmesini, öz güvenlerinin artmasını, el-göz koordinasyonunun gelişmesini, ince motor faaliyetlerinde belirgin artış gözlemlenmesini, zekâ gelişimini ve okul başarısını olumlu yönde etkilemektedir. Derslerimizde öğrencilerimize yay-teknik çalışmalarından başlayarak doğru, etkili çalma, çaldığını duyabilme ve hissedebilme gibi kazanımlarla birlikte okulumuzun orkestralarında görev alan, bu sayede de öz güveni yüksek olan çocuklar yetiştirmeyi planlamaktayız.
12Keman
Müzik eğitimi ve özellikle keman eğitimi insan beyninde dil gelişimini ve karar verme yetisini kontrol eden bölgelerin ileri düzeyde gelişmesini sağlar. İnsan beyninin yaratıcı tarafı olan beynin sol tarafı bu tarz bir eğitimin yardımıyla fiziksel olarak gelişecek ve beyin hücreleri arasındaki bağlar da kuvvetlenecektir. Derslerimizde öğrencilerimize yay-teknik çalışmalarından başlayarak, doğru, etkili çalma, çaldığını duyabilme ve hissedebilme gibi kazanımlar verilmektedir.
13Fen Mucitleri
21.yy'da bilimin teknoloji ile buluşmasının sonuçları olarak ortaya çıkan yapay zekalar, üç boyutlu yazıcılar, hızlı trenler, uzay seyahatleri ve gezegenlere gönderilen keşif araçları hayallerimizin çok ötesindeydi değil mi?
Genç mucitler kulübü olarak küçük yaştaki öğrencilerimizin kendi yaş düzeylerindeki deneyleri yaparak, yaşayarak öğrenmesini sağlıyoruz. Amacımız küçük bir kıvılcım yakmak. Merakları ile onların bu kıvılcımı koskocaman alev toplarına dönüştüreceklerine inanıyoruz.
14Karikatür
Karikatürün pek çok tarifi yapılmakla birlikte genel olarak “çizgi ile yapılan mizah sanatı” tanımlaması kabul görür. Çizgiler eğilip bükülerek, abartılarak ya da önemsizleştirilerek yeni bir anlam yüklenir. Bu esnada karikatürcü, kağıt ve kalem arasında adeta bir oyun oynanır. Zihinde canlandırılan olgular ve nesneler eğilip bükülen, kıvrılan, ileriye fırlayan çizgilerle kağıda aktarılır. Bu süreç hayal dünyasının realize ediliş biçimidir. Bu noktada çocuk ile etkileşimli bir bağ kurabiliriz. Zengin bir hayal gücü ve oyun nasıl ki çocuğun vazgeçilmezleri ise karikatürün de vazgeçilmezleridir. Resim sanatında olduğu gibi perspektif, oran, orantı, kompozisyon kuralları karikatürde de elbette vardır ama oyun oynamaya daha yatkındır. Karikatür aynı zamanda sorgulayıcı bir sanattır ve işin içine mizahı, eğlenceyi de katmanız gerekir. Yaşı gereği öğrenmeye açık olan çocuğun merak duygusunu ve hayal gücünü kamçılar. Yetişkinler güneşi güneş, bir ceket düğmesini düğme olarak görür ama bir çocuk güneşi kendisiyle özdeşleştir ve ona ağız, göz ekler. Belki o güneşin sıcaktan dili damağına yapışacak ve yanından geçen buluttan bir bardak su isteyecektir. Ceket düğmesi onun için iki gözü olan canlı bir varlıktır, eli ayağı olmasın yuvarlanıp gider.
İşte bu yüzden karikatür içinde muzip bir çocuğu barındırır.
15Seramik

Seramik kulübü öğrencileri diledikleri şekillendirmeyi yaparken , gerekli olan teknik bilgileri öğrenirler. Atölye calışmasının amacı; rahatlatıcı bir unsur olan çamur ile hayal edilenin yaratılması , üretkenliği sevdirmesi ve öğrencinin aklındaki üretimi yaparken serbest şekillendirme tekniklerinin tümünü ve seramik tornasının kullanılmasını öğrenmesini sağlamaktır.

Amaç: Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; kültür ve sanat değerlerimize önem verme, sanat eserlerini korumava sahip olma duyarlılığını kazandırma, Atatürk'ün sanat ve sanatçıya verdiği önemi kavrayabilme, kültür ve sanat birikimlerimizi yarınlara aktarma bilincini kazanma, sanatın yaşamdaki önemini kavrama, plastik sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri yaratıcı çalışmalarına uygulayabilme, kendini ifade etme becerisini kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Seramik kulübünün öğrencilerde kazandırmaya çalıştığı davranışlar şunlardır:

  • Seramik çamuru ile teknik ve yöntemleri öğrenmek.
  • Çizgi, doku, renk, kompozisyon, üç boyutlu iş üretme vb. gibi plastik değerleri kavramak ve uygulamak.
  • Sanat çalışmalarında, ürüne duygu ve düşüncelerini katarak özgün çalışmalar yapmak
  • Seramik sanatının eserlerine plastik açıdan bakabilmek ve bu açıdan incelemek
  • Sanat eğitimi ile görsel algı ve duyarlılığı geliştirmek.
  • İki ve üç boyutlu biçimlendirme çalışmaları yapmak.
  • Temiz ve düzenli çalışma alışkanlığlı kazanmak.
  • Grup bilinci yaratmak ve sergi organizasyonu yapmak.
16Akıl Oyunları
Zekâ Oyunları; bilgi gerektirmeyen, akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara verilen genel bir isimdir. Eğlenirken öğrenme ilkesine dayanan zekâ oyunları zihni açıp öğrenmeyi kolaylaştırdığı için çocukların zekâ gelişimine, yaratıcılıklarına ve akademik başarılarına katkı sağlar. Çocuklar eğlenirken öğrenir, zekâları gelişir. Zekâ oyunları dersi ayrıca öğrencilerin akranlarıyla beraber vakit geçirmelerine, sosyalleşmelerine, enerjilerini ekran başından ziyade arkadaşlarıyla sosyal ortamlarda geçirmesine de imkân tanıyacaktır. Uzun vadede çocukların diğer derslerine de olumlu manada ciddi katkıları olacağını; öğrencilerimizin, bilgisayar ve televizyon bağımlılığı probleminin de azalacağına gönülden inanıyoruz. Zihinsel yetenekleri geliştirmenin en etkili yolu ise oyunla öğrenimdir. Beynin bilinçli düşünme ve karar almadan sorumlu bölgesi olan frontal lob, gelişimini 20’li yaşlara kadar tamamlar. Bu durum, bilişsel becerilerin oluşmasında 4-12 yaş döneminde elde edilen kazanımların kalıcı olmasını sağlar. Bu nedenle gelişmiş ülkelerin eğitim kurumları, zeka oyunlarını eğitim sistemlerine “edutainment” (eğlenerek öğrenme) kavramıyla entegre etmektedir. Çocukların özellikle matematik gibi sayısal alanlardaki becerilerini ve başarılarını artırmak için zekâ oyunlarından faydalanılmaktadır.
17Tiyatro
Öğrencilerin kendilerini tanıması, kendisiyle yüzleşmesi, hayata farklı perspektiflerden bakabilme becerisi kazanması ve bütün bunları tiyatro yaparak gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır