LGS Hazırlık – TED ESKİŞEHİR KOLEJİ

LGS Hazırlık

LGS Ön Hazırlık Programı
Üç haftalık LGS Ön Hazırlık Programında, öğrencilerimizin önceki yıllarda edinmeleri gereken temel kazanımlar ölçülerek, 8. sınıf konularıyla bağlantılı olan kazanımlar pekiştirilmektedir. Bazı derslerde ise doğrudan 8. sınıf konularına başlanmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılı başlamadan Ağustos ayının son haftası başlayan LGS ön hazırlık programı günlük 5 ders saati üzerinde 09.00-13.00 saatleri arasında uygulanmaktadır.

LGS Haftalık Ders Programı
Ders saatleri MEB programına göre daha fazla ayarlanmıştır. 8 saat Türkçe, 10 saat Matematik (7 saat genel Matematik+ 3 saat Mantık Muhakeme), 7 saat Fen Bilimleri, 4 saat TC İnkılap Tarihi, 4 saat İngilizce ve 2 saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde tüm müfredat Nisan ayı ortasında tamamlanır. Mayıs ayında genel tekrarlar ve bolca deneme sınavı uygulanır. Yıl içinde çok sayıda deneme sınavı uygulanarak, öğrencilerin okul içi, il içi ve Türkiye geneli sıralamaları kontrol edilmektedir.

LGS Hafta Sonu Programı
Ekim ayında başlayan, Mayıs ayı sonunda biten hafta sonu programı ile öğrencilerimizin LGS hazırlık sürecine katkı sağlanmaktadır. Her cumartesi 50’ şer dakikalık 3 ders saatini içeren program saat 09.00- 12.00 arasında LGS grubu branş öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Bir hafta Türkçe-Fen Bilimleri-Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersleri, diğer hafta Matematik, TC. İnkılap Tarihi ve İngilizce dersleri dönüşümlü olarak program dâhilinde devam etmektedir. Ay içinde yapılan deneme sınavı sonuçlarının ortalamasına göre kur gruplarına ayrılan öğrencilerimiz, konu pekiştirme ve soru çözümü çalışmaları yapılmaktadır.

LGS Yarıyıl Tatili Soru Kampı
Yarıyıl tatilinin ilk haftası 5 gün LGS derslerini kapsayan soru çözümü odaklı ilk dönem konuların tekrarı çalışması yapılmaktadır. LGS derslerini kapsayan 09.00-13.00 saatleri arasında günlük 5 ders üzerinden uygulanan soru kampı programının son günü, genel tekrarı içeren deneme sınavı uygulanmaktadır.

LGS Hazırlık Kaynak Kitaplar
Kazanımlarla örtüşen, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ders ve kaynak kitapları, etkinlikli soru bankaları, yeni nesil soru içerikli test kitapları, yaprak testler, ders anlatımlı ve etkinlikli föyler, farklı kaynaklara ait deneme sınavları, Vitamin Sebit Vcloud elektronik öğrenme sistemi tüm derslerimizde aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca MEB Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından hazırlanan LGS örnek sorular, farklı İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin uygulamış olduğu deneme sınavları kullanılmaktadır.

LGS Hazırlık Sınav Uygulamaları
· KÖS Uygulaması (Haftalık online kazanım ölçme sınavları)
· Türkiye Geneli Deneme Sınavları
· Geri Sayı Deneme Sınavları (Son ay)
· Kazanım Değerlendirme Uygulaması(KDU) sınavları
· TED Genel Merkezi LGS İzleme Sınavları
· TED Genel Merkezi Temel Beceri Uygulaması Sınavı

LGS Hazırlık Rehberlik Çalışmaları
Rehberlik biriminin öğretim yılı boyunca yaptığı tüm çalışmalar öğrencilerimizin uzun LGS maratonu sürecinde bedensel ve ruhsal açıdan başarılı bir yıl geçirmelerini sağlamaktadır.
· Bireysel Çalışmalar
· Grup Çalışmaları
· Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
· Sınıf Çalışmaları

LGS Hazırlık Sürecinde Bilgilendirmeler ve Motivasyon Çalışmaları
Eğitim öğretim yılı başında 8. Sınıf velilerimize sınav sistemi ile ilgili toplantı yapılmakta; süreç hakkında ve yapılan uygulamalar hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.
Öğrencilerimize sınav sistemi bilgilendirmesi 7.sınıfın sonunda yapıldığı gibi ön hazırlık döneminde de süreç hakkında detaylı toplantılar yapılmaktadır.
Sınav streslerini azaltıcı motivasyon çalışmaları, mezun öğrencilerimizle sohbet gibi etkinlikleri, dönemde bir defa şehir dışı geziler yapılmaktadır.
Atatürk

Ansolon
Bizi Arayın