Program Geliştirme Birimi – TED ESKİŞEHİR KOLEJİ

Program Geliştirme Birimi

Program geliştirme birimi, TED Eskişehir Kolejini çağdaş standartlara ulaştırmaya, öğrencilerimizin bilgi çağına uygun bir sistem içerisinde öğrenme süreçlerini yaşamasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Program Geliştirme Uzmanlarımız ve Öğretmenlerimiz okulun vizyon ve misyonuna uygun olarak, derslerin kazanımlarını çağın gerektirdiği düşünme becerileriyle beraber tanımlamakta, tanımlanan kazanımlara ulaşmayı sağlayıcı çağdaş öğrenme – öğretme etkinlikleri oluşturup uygulamaktadır.

 

Program geliştirme birimi, eğitimle ilgili dünyadaki gelişmeleri takip ederek, yenilikleri kurum çalışmalarına yansıtmaktadır. Ayrıca yenilikler doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaçlara uygun hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi de birimin görevleri arasındadır. Ölçme Değerlendirme, Psikolojik Danışma ve Rehberlik servisleriyle yapılan ortak çalışmalarla öğrencilerin bireysel gelişimleri takip edilmekte, hazırlanan etkinlikler diğer birimlerden elde edilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmaktadır.

Atatürk

Ansolon
Bizi Arayın