Yabancı Dil – TED ESKİŞEHİR KOLEJİ

Yabancı Dil

İletişim kurmak için yabancı dil bilmenin öneminin her geçen gün daha da arttığı küreselleşen dünyada TED Okullarının misyonlarından biri de, kaliteli yabancı dil eğitimi vermektir. Bu çerçevede, TED Okullarında yabancı dil eğitiminin standardizasyonunun sağlanması ve uluslararası düzeyde geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylı TED K12 İngilizce dersi Öğretim Programı uygulanmaktadır.

Değişen öğrenci profili ve ihtiyaçları göz önüne alınarak İngilizce dil eğitiminde 21. yüzyılın becerilerini geliştiren uygulamalar programa dâhil edilmekte ve Cambridge English, International House ve Oxford Teachers Academy ile gerçekleştirilen eğitimlerle, okullarımızdaki İngilizce öğretmenlerine sürekli rehberlik ve hizmet içi eğitim desteği sağlanmaktadır.

Öğrencileri yaş ve beceri düzeylerine uygun olarak bir dili kullanabilir duruma getirmeyi hedefleyen yabancı dil öğretim programımız kapsamında, öğrencilerimizin bilgiyi anlamlı kullanarak karar verme, sorun çözme, araştırma, geliştirme, sorgulama, keşfetme ve analiz etme becerilerini geliştirme çalışmaları yapılmakta ve öğrencilerin kendi dil gelişimini izlemesine ve değerlendirmesine olanak tanınmaktadır

Dil eğitiminde temel amacımız hedef dille ilgili çocuklarımızda sevgi, istek ve merak uyandırmaktır. Erken yaş grubu öğrencilerimiz ve ilkokul sınıflarımızda dil eğitiminde sözel becerilerin geliştirilmesi esastır. TED Okulları Ortaokul ve Lise Bölümlerinde Yabancı Dil eğitimi öğrenci merkezli ve dinleme-konuşma-okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik planlanmaktadır. Öğrenciler derslerde kendilerini ifade etme ve yabancı dili farklı ortamlarda kullanma imkânı bulurlar. Öğrencilerin farklı öğrenme stratejilerine sahip oldukları göz önünde bulundurularak farklı öğretim teknikleri kullanılır. İkinci Yabancı Dil İkinci Yabancı Dil programında öğrencilerimiz, okulumuzun sunduğu yabancı dillerden birini seçerler ve yine iletişimsel hazırlanan öğretim programı ile ikinci yabancı dil öğrenimleri gerçekleştirilir. TED Okullarında öğrencilerin ikinci yabancı dilde, orta düzeydeki metinleri rahatlıkla okumaları, yazmaları, okuduklarını anlamaları yanı sıra güncel konularda ve kendi ilgi alanlarına giren konularda kendilerini ifade edebilecek düzeyde dili öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Yabancı Dil Bölümünden Haberler

10 Ağustos 2021

2021 – 2022 AKADEMİK TAKVİMİMİZ BELLİ OLMUŞTUR

2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı  Akademik Takvimimiz Belli Olmuştur.  
6 Eylül 2020

TED Okulları’na Özel “Parentwiser” Uygulaması

25 Ağustos 2020

TSE “Okulum Temiz” Belgemizi Aldık

11 Mart 2020

Korona Virüsü Hakkında Duyuru

2 Mart 2020

Akran Arabuluculuk Eğitici Eğitimi Tamamlandı

28 Şubat 2020

İngilizce Dersimizde “What Is Made Of ?” Kalıbı

28 Şubat 2020

Öğrencilerimize Yurtdışı Yaz Okulu Tanıtımı Yapıldı

20 Şubat 2020

Yanındayız Elazığ !

12 Şubat 2020

Postcrossing Etkinliğinde İlk Karpostallar Gelmeye Başladı

31 Ocak 2020

Türk Eğitim Derneği 92 Yaşında !

Atatürk

Ansolon
Call Now Button