1BTEC

Dünyada 110 ülkede 4 milyonu aşkın öğrenci ile yürütülen BTEC, ülkemizde sadece TED Okullarında uygulanmaktadır. Açılımı eğitimsel mükemmellik anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in denklik kabul ettiği BTEC programı, öğrencilere mesleki yeterlikler kazandırmayı amaçlayan, uygulama odaklı, pratik ve canlı bir eğitim modelidir.

BTEC programları ile öğrencilere yükseköğretime girişte gerekli olan becerileri kazandırmak, onların hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmak ve onları sektörün önde gelen firmaları için tercih edilen bireyler haline getirmek hedeflenmektedir. Avrupa, ABD, Asya ve Avusturalya üniversiteleri ile dünya çapındaki firmalar tarafından kabul gören bu program sürekli geliştirilip yenilenerek öğrenenin, işverenin ve çağın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Programı tamamlayan öğrenciler uluslararası geçerli sertifikaya sahip olmanın yanında, İngiltere’de doğrudan ön lisans (HND) programına kabul olanağına sahiptir.
25.SINIF HAZIRLIK SINIFI
TED Eskişehir Özel Ortaokulu’nda 5. Sınıf bölümü “İngilizce Hazırlık Programı” olarak düzenlenmiştir. TED Genel Merkez tarafından sene başında uygulanan hazır bulunuşluk sınavı ile öğrencilerimiz kur gruplarına ayrılır. Kur uygulamasında amaç; öğrencilerimizin aynı hedeflere, kendi düzeylerine uygun materyal (farklı kitaplar) ve etkinliklerle ulaşmalarını sağlamaktır. Program haftada 18 saat olarak iki Türk bir yabancı öğretmen tarafından yürütülür. 6. Sınıftan itibaren program 10 saatlik ders düzeni ile yürütülür ve kur sistemi uygulanmaz. Her eğitim öğretim dönemi sonunda TED Genel Merkez tarafından programın değerlendirilmesi için yılsonu sınavları uygulanır ve tüm öğrencilerimizin aynı hedefe ulaşmaları sağlanır.
3EDUCAT STEMBOX
Kurgulanmış hazır robotların aksine; çocuklarımızın kurulumunu ve robotik kodlamasını kendisi yaptığı bir eğitim kitinin daha öğretici olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple, içerisinde Akıllı Şehirler Temasını, Akıllı Arabaları, Lunapark Temasını ve Akıllı Tarım projelerini bulunduran Arduino ve Micro:bit uyumlu Kodlanabilir STEMBOX ürünleri ile programlamanın temellerini eğlenceli bir şekilde öğretiyoruz.
4YODA UYGULAMASI
YODA, Okuma Kültürünü geliştirme programı kapsamında okumayı keyifli bir alışkanlık haline getirmekte uygulanan, kontrollü okuma yöntemlerinden biridir. 5, 6, 7, ve 8. Sınıflarımıza Türkçe derslerinde uygulanan “Okuma Kültürünü Geliştirme Programı” ile öğrencilerin Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserlerini her yönüyle inceleyerek eserlere, eleştirel bir gözle bakabilmeleri için gerekli birikimi kazanmaları; elde ettikleri birikimlerle yaratıcı, özgün düşünceler üretebilmeleri, kitap okuma, araştırma, tartışabilme, yazabilme alışkanlıkları edinmeleri sağlanır.
5KÖS UYGULAMASI
TED Eskişehir Özel Ortaokulu öğrencilerinin akademik gelişimlerini en sağlıklı şekilde takip etmek, objektif değerlendirmeler sonunda eksiklerini görebilmek ve sonuca yönelik stratejiler belirleyebilmek için; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce derslerini kapsayan, kısa süreçli kazanım ölçme sınavlarıdır. Müfredat içeriğine uygun ders konularının öğrenciler tarafından ne kadar kavranabildiği, kazanım eksiklerinin neler olduğu ile ilgili yapılan bu çalışmalar raporlanarak ölçme değerlendirme görüşleriyle birlikte gerekli birimlerle paylaşılır.
6YEŞİL SINIF UYGULAMASI

PROJENİN AMAÇLARI:

 • Çevre temizliği konularını küçük yaşlardan itibaren okul desteği ile kazandırmak.
 • Öğrencilerimize temizlikle ilgili verilecek uygulamalı eğitimler ile bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmek
 • Öğrencilerimizin kendilerinden beklenen okul içi rollerini gerçekleştirebilme fırsatını sunmak,
 • Çevre bilinci ve temizliğin önemini içselleştirmek,
 • Sınıflarımızı ve okulumuzu temiz tutmak,
 • Okul-öğrenci işbirliğini geliştirmek,
 • İsrafı önlemek,
 • Geri dönüşümün önemini fark ettirmektir.

Bu uygulama tüm ilkokul öğrencileri ile birlikte yürütülmektedir. Sınıflarda bulunan yeşil zarflar yeşil yıldız toplanması içindir. Hazırlanan yeşil yıldızlar her gün kat görevlisi tarafından en temiz ve düzenli bulduğu sınıfa verilecektir. Her hafta, görevli olan zümreler ve yeşil sınıf kurulu tarafından da yeşil yıldız verilecektir. Öğrenciler tarafından oluşturulan kurullar da kontroller de bulunarak her hafta bir sınıfa yeşil yıldız verecektir. Ay sonunda zarflar sınıflardan toplanarak yeşil sınıf kurulu tarafından sayılır ve ayın yeşil sınıfı seçilir. Ayın yeşil sınıfı pazartesi günü bayrak töreninde ilan edilir ve o hafta bir gün serbest kıyafetle gelme hakkı kazanırlar. Seçilen yeşil sınıfa yeşil sınıf belgesi ve sertifikası verilir.

7BESLENME DOSTU OKUL

PROJENİN AMAÇLARI:

 • Beslenme dostu okul projesi ile öğrencilerin, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam koşullarına teşvik edilmesi,
 • Okulumuzda sağlıklı beslenme ve obezitenin önlenmesi konularında duyarlılığın arttırılması,
 • Veliler ve öğrencilerde hareketli yaşam konusunda duyarlılığının arttırılması,
 • Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam için yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi,
 • Okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması için çalışmalar yapılması,
 • Temizlik ve hijyen kurallarına azami seviyede dikkat edilmesi.
 • Okul sağlığı için tüm çalışanları bilgilendirilmek. Bu bağlamda tüm denetimleri yapmak.

Okulumuz sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem veren ve bu konuda gerekli önlemleri alan, hareketli yaşam konusunda duyarlı ve gereklerini yapmayı temel ilkelerinden biri haline getirmiş bir kurumdur. Okulumuzun günlük temizlik iş planı yapılmakta ve uygulanmaktadır. Okulumuzun eğitim-öğretim akış programı sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama uygun etkinliklerle desteklenmekte ve uygulanmaktadır.

Yemekhane hizmetleri ve kantin yönetim tarafından rutin aralıklarla denetlenmektedir. Menüler uzman tarafından hazırlanmaktadır.

8TEMİZ OKUL TEMİZ ÇEVRE
Çevrenin doğal yapısının ve bileşiminin bozulması, değişmesi sonucunda insanların, canlıların ve cansızların olumsuz yönde etkilemesi çevre kirliliği olarak tanımlanmaktadır ve gerekli önlemler alınmazsa ileride çok kötü sonuçlarla karşılaşacağımız olasıdır. Bu proje ile; birey ve toplum olarak sürdürülebilir bir yaşam için öğrencilerimizde çevre bilinci oluşturmak ve çevrenin korunmasına katkı sağlamak amacıyla en yakın çevresinden, okuldan ve evden başlayarak çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratmak olmalıdır.
9EKO-OKULLAR

Eko-Okullar Programı okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Program öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıkları kazandırır. Bu programla öğrenciler;

 • Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir.
 • Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur.
 • Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir.
 • İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği geliştirir.
 • Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir.
 • Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir.
 • Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir. Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır.
Öğretmenlere düşen görevler;
 • Aylık planlara uyarak, öğrencinin yapılacak olan etkinlik öncesi bilgilendirmesini yapmak,
 • Etkinliklerde öğrencinin aktif çalışmasını sağlamak, planlarına önem vermek ve uygun çalışma alanları oluşturmak,
 • Veliyi bilgilendirip katılımını sağlamak,
 • Organize edilen gezilere katılmak ve gezi öncesi gerekli bilgilere sahip olup öğrenciyi bilgilendirmek.
10ETÜT UYGULAMASI

Öğrencilerimizin akademik süreçlerinin detaylı analizlerini eş zamanlı olarak takip ederek, kazanımlara yönelik düzenli etütlerle destek sağlıyoruz. Hafta içi saat 16.40-17.20 saatleri arasında haftalık programına göre düzenli olarak gerçekleştirilen etütler sayesinde konu pekiştirmesi, kazanım eksiklerinin giderilmesi, zamanı etkili kullanma ile hız çalışmalarının yapılması ile öğrencilerimizin öğretim sürecine tamamlayıcı destek sağlanmaktadır.