KANADA ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI NEDİR?

 

Türk Eğitim Derneği ve Kanada New Brunswick Eyaleti Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında başlamış olan ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI TED Okulundan mezun olan öğrencinin T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Lise Diploması ile birlikte Kanada, New Brunswick Eyaleti Lise (Devlet Okulu) Diploması almasına olanak sağlayan öğretim programıdır. Program 9 ila 12. sınıflar arası uygulanan 4 yıllık bir programdır.

Çift Diploma Programı, Türk ve Kanada lise programlarının birbirlerine entegre edilmesiyle geliştirilmiş güçlü bir akademik programdır. Bu program hem Türk hem de Kanada eğitim sistemlerinin hedef kazanımlarının tümünü kapsamaktadır.

2024-2025 Eğitim-Öğretim yılından itibaren TED Eskişehir Koleji lise öğrencileri Kanada Çift Diploma Programına katılabilirler. Programa katılan öğrenciler 9. sınıfta başlayarak dört yıl boyunca okul sonrası katılacakları Kanada müfredatına uyumlu İngilizce ve Matematik dersleri ve her yıl sonunda uygulanacak sınavlardaki başarıları sonucu Kanada Çift Diploma Programını tamamlayabilirler.

Kanada Çift Diplomasının başlıca avantajı, öncelikle Kanada’daki üniversiteler olmak üzere diğer uluslararası üniversitelerin kapılarını öğrencilere açmasıdır.

TED-Kanada Çift Diploma Programına Katılma Şartları

1. TED Okullarına kayıt yaptırmış olmak

2. Kanada Çift Diploma Program Giriş Sınavında başarılı olmak.

Kanada Çift Diploma Program Giriş Sınavı İngilizce dil yeterlilik sınavıdır. Bu sınav belirlenecek olan tarihte okulumuzda yapılacaktır.

Diploma Programı İçeriği

Kanada Çift Diploma Programı katılma şartlarını sağlayan öğrencinin Kanada Eğitim Bakanlığı tarafından istenen fark derslerinin okulumuzda verilmesi ile uygulanmaktadır. Her bir ders okul sonrasında kurs olarak öğrencilere verilir. Her dönemin sonunda öğrenciler aldıkları derslere ait Kanada’dan gelen bitirme sınavına alınırlar. Sınavlarda başarılı olan öğrenciler bir üst sınıftaki fark derslerini almaya hak kazanırlar ve diploma programına devam ederler. Diploma Programı 4 yıldır ve her yıl derslere %85 devam zorunluluğu vardır. 12. sınıf sonunda 4 yıl boyunca derslere devam eden, sınavlarda başarılı olan öğrenciler Kanada, Kanada New Brunswick Eyaleti Devlet Diploması almaya hak kazanırlar.

Başvuru Süreci 

9. Sınıflar

• Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Sunumları

• Kanada Çift Diploma Program Giriş Sınavı Başvuru Tarihi

• Kanada Çift Diploma Program Giriş Sınavı

• Kanada Çift Diploma Program Giriş Sınavının Sonuçlarının Duyurulması

• Kazanan Öğrenciler ile Çift Diploma Programına Başlanması

*Tarihler ayrıca açıklanacaktır.

 

KURS PROGRAMINDA UYGULANACAK EK DERSLER

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Lise Programı kazanımları ve Kanada New Brunswick Eyaleti Eğitim Bakanlığı Lise programı kazanımları karşılaştırıldığında, çift diploma programından mezun olabilmek için tamamlanması gereken ek dersler sınıf düzeylerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Programın dili İngilizcedir.

 

 

DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12.SINIF
Maths  30 Saat 30 Saat —  — 
English  30 Saat 30 Saat  — — 
Global Issues  — —  30 Saat  — 
Biology  — —   30 Saat

*EA Öğrencileri İçin

— 
IELTS veya TOEFL  —     IELTS 5.0

TOEFL 5.7 

 

PROGRAMIN GEREKLİLİKLERİ

Ölçme ve Değerlendirme sene boyunca kurslarda yapılan çalışmalara etkili katılım, portfolyo çalışmaları, proje bazlı çalışmalar ve sene sonunda yapılan sınavlar ile gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin bu süreçlerde istenilen başarı düzeyine ulaşmaları beklenmektedir.

 

PROGRAM DİPLOMASI VE AVANTAJLARI

Dört yılın sonunda programı ve program sonunda uygulanacak sınavları başarıyla tamamlayan öğrenciler Kanada New Brunswick Eyaleti Devlet Diploması almaya hak kazanacaktır.

CDDP diploması alan öğrencinin 12. sınıf transkript ortalaması 70 ise New Brunswick’de Üniversiteye sınavsız kabul ediliyor.

CDDP tek başına yurt dışında pek çok üniversiteye kabul edilme koşulu sağlıyor.

AP – ders seçiminde, CDDP diploması İngilizce yerine, alan derslerinden birini seçen öğrenci istediği üniversiteye kabul almakta daha şanslı hale geliyor.