Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi – TED ESKİŞEHİR KOLEJİ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

TED Eskişehir Koleji Okulları PDR Birimi olarak amacımız; okullarımızda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, özgüvenli, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmak ve karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözebilmeleri için onlara yardımcı olmaktır. Bu amaçlara ulaşmada, öğrencilerin gelişim dönemi özellikleri ve psikososyal gereksinimleri dikkate alınmaktadır.

PDR Birimi tarafından okullarımızda;

 • Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri arasında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri koordine edilir ve K-12 bütünlüğünde uyumu sağlanır,
 • Öğrenci alım sürecinde Genel Merkezin göndermiş olduğu değerlendirme formları uygulanır.
 • Öğrencilerin okula uyum sağlamasında ve yönlendirilmesinde rehberlik edilir,
 • Öğrencileri tanımak ve gelişimlerini izlemek amacı ile uygun yöntem ve teknikleri kullanılır, çeşitli ölçme araçları hazırlanarak, uygulanıp ve değerlendirilir,
 • Etkinlikler ile öğrencilerin bireysel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişimleri desteklenerek potansiyellerini keşfetmelerine yardım edilir,
 • Gözlemler ve takip çalışmaları sonucu elde edilen veriler bireysel görüşmelerde velilerle paylaşılır, hazırlık grubu öğrencilerimize okula hazır oluş düzeylerini belirlemek amacıyla okul olgunluğu çalışmaları yapılır,
 • Öğrencilerin kendilerini, meslekleri ve bir üst öğretim programlarını tanımalarına, kendilerine uygun mesleğe yönelmelerine yardımcı olacak çalışmalar yapılır,
 • Bireysel tercih listelerinin oluşturulmasına rehberlik edilerek yapılacak ulusal ve uluslararası sınavlarda gerekli rehberlik hizmeti verilir,
 • Öğrencilerin bireysel, eğitsel ve sosyal gelişimlerine destek olacak bireysel ve grup çalışmaları düzenlenir,
 • Öğrencilere, bilgilendirme toplantısı, seminer, kariyer gelişim zirvesi gibi etkinlikler düzenlenerek, rehberlik edilir,
 • Öğrencilerimizin gelişimlerinden haberdar etmek amacıyla velilerimize düzenli aralıklarla bireysel Veli Görüşmeleri yapılır.
 • Bültenler, Veli Etkileşimli Çay ve Atölye Saatleri, PDR Blog yazıları, PDR’ den Bir Bakış paylaşımları ile ebeveyn tutumlarına ışık tutulur.
 

 

 

Atatürk

Ansolon
Bizi Arayın