TED Eskişehir Koleji – TED ESKİŞEHİR KOLEJİ

TED Eskişehir Koleji

TED ESKİŞEHİR KOLEJİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün öncelikli olarak üzerinde durduğu ve gelişmesi için her türlü yatırımı desteklediği alanlardan biri eğitim olmuştur. Bu çerçevede Atatürk'ün 1925 yılında Mecliste özel kişi ve kuruluşları eğitime katkı yapmaya çağıran konuşması, ''Türk Maarif Cemiyeti'' ile özlemini duyduğu nitelikli Türk okullarının açılması adına ilk adım niteliği taşımıştır. Türk Maarif Cemiyeti, bugünkü ismiyle Türk Eğitim Derneği, Atatürk'ün çağrısı üzerine Cumhuriyeti kuran kadroların önderliğinde 31 Ocak 1928 tarihinde kurulmuştur. Ülkemizin eğitim alanındaki en köklü sivil girişimi olarak 1928 yılından beri faaliyet gösteren Türk Eğitim Derneği’nin ülkemizde oluşturduğu eğitim zincirinin halkalarından 22.si olan TED Eskişehir Koleji ise 08 Eylül 2008’de Sürel Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri A.Ş. çatısı altında kurulmuştur. TED Eskişehir Koleji, 40.000 m2'lik bir arazi üzerinde 30.000 m2 kapalı alan 5.000 m2'den fazla açık bahçe ve oyun alanları ile 1700 öğrenci kapasiteli bir kampüs okulu olarak kurulmuştur. TED Eskişehir Kolejini ayrıcalıklı kılan; sürekli öğrenene ve öğrenmeyi destekleyen böylece doğal öğrenme ortamı oluşturarak farklı yaş gruplarının farklı eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır. TED Eskişehir Koleji Kampüsü; birbirlerinden bağımsız anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, kültür ve sanat merkezi, kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, bale ve jimnastik salonları, performans salonları, sergi alanları, açık tenis kortları-futbol sahası-basketbol sahaları, atölye çalışma alanları, şenlik gibi sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerin yapılabileceği mekansal desteği sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Kuruluş amacımız; Türk Milli Eğitiminin temel esaslarına, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş, uygar, özgür düşünceli, spor ve sanatı seven, sosyal bireyler yetiştirmektir. TED Eskişehir Koleji, her alanda başarıyı ilke kabul eden bir eğitimi amaç edinmekte ve bunu sürdürmektedir. Özgün soru içerikleri ile alternatif ölçme ve değerlendirme, TED Genel Merkez tarafından tüm okullarda standart olarak uygulanan değerlendirme sınavları ile öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin takibine önem verilmektedir. Geleneksel ilk ve ortaöğretim anlayışının her zaman ötesine geçmiş bulunan kurumumuz; yeni nesillerin hayal dünyalarını, yaratıcılıklarını ve keşfetme duygularını geliştiren, okul yaşantısını ve öğrenmeyi keyifli hale getiren, çağdaş eğitim mekanlarıyla eğitim-öğretim süreçlerini yürütmektedir.

Misyon - Vizyon

Vizyonumuz
Tüm dünyada örnek alınabilecek bir eğitim kurumu olarak eğitim görmeyi herkes için ayrıcalığa dönüştüren TED Eskişehir Kolejinde vizyonumuz; Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, ülkemizin dünya lideri olmasına katkıda bulunan, mutlu, kendine güvenen, laik, toplumsal değerleri, aile ve iş dünyası ile bütünleşmiş, sürdürülebilir kalkınma, çevre bilinci oluşmuş, sorgulayarak öğrenen, okulu gerçek bir yaşam alanı olarak gören tüm öğrencilerini akademik ve sosyal yönden ulusal-uluslararası toplumların her zaman en önde gelen bireyleri olarak yetiştirmektir.

Misyonumuz
Türk eğitim sisteminin iyi insan, iyi vatandaş yetiştirmekte örnek ve öncü kuruluşlarından olan Türk Eğitim Derneği’nin misyonu; eğitimde başarı geleneğini sürdürerek geleceğin lider kadrolarını, iş insanlarını ve çeşitli meslek alanlarında, sanat ve sporda model olacak önemli bireylerini yetiştirmektir.
Atatürk

Ansolon
Bizi Arayın