TED okullarında öğrencilerimizin akademik gelişmelerine ortam hazırlamanın yanında bedensel, bilişsel ve duygusal bakımdan dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmelerini hedefleyen eğitim felsefemiz; onları sosyal, sanatla barışık, problem çözme becerilerine sahip, özgüven sahibi, yaratıcı ve üretken bireyler olarak da hayata hazırlamaktır. Bu bağlamda sanat, spor ve sosyal etkinlikler, çevre ve sağlık bilinci gibi temalar öğretim programları ile ilişkilendirilerek uygulanmaktadır.

Öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkaracak, geliştirecek her türlü etkinliği destekleyen okulumuzda öğrencilerimize TED mutfak, FLL (First Lego League), seramik, model uçak, görsel sanatlar, müzik ve dans atölyelerinde çalışmalara katılarak kendilerini bu alanlarda geliştirme ve ortaya koydukları ürünlerini sergileme olanağı sağlanmaktadır.