Uygulamalar ve Projeler – TED ESKİŞEHİR KOLEJİ

Uygulamalar ve Projeler

1EDUCAT BİLİM

Bilimsel bilginin farkına varmalarını sağlamak ,Bilimsel süreç becerilerini geliştirmek, Yaparak-yaşayarak öğrenme deneyimleri edindirmek, Deney ve gözlemlerle bilime olan meraklarını arttırmak, Bilgiyi günlük yaşantıya transfer etmelerine olanak sağlayarak bilimi gerçek bağlamında öğrenmelerini hedeflemekteyiz.

2AKRAN ARABULUCULUĞU PROGRAMI

Okulumuzda barış kültürünü yaygınlaştırmak, öğrencilerimizin duygu yönetimi ,sağlıklı ve olumlu iletişim kurma ve empati becerilerini arttırmak için Eskişehir'de ilk defa ilkokuldan liseye kadar tüm birimlerde uygulanan arabuluculuk programımız ile çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz.

3YEŞİL SINIF UYGULAMASI

PROJENİN AMAÇLARI:

 • Çevre temizliği konularını küçük yaşlardan itibaren okul desteği ile kazandırmak.
 • Öğrencilerimize temizlikle ilgili verilecek uygulamalı eğitimler ile bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmek
 • Öğrencilerimizin kendilerinden beklenen okul içi rollerini gerçekleştirebilme fırsatını sunmak,
 • Çevre bilinci ve temizliğin önemini içselleştirmek,
 • Sınıflarımızı ve okulumuzu temiz tutmak,
 • Okul-öğrenci işbirliğini geliştirmek,
 • İsrafı önlemek,
 • Geri dönüşümün önemini fark ettirmektir.

Bu uygulama tüm ilkokul öğrencileri ile birlikte yürütülmektedir. Sınıflarda bulunan yeşil zarflar yeşil yıldız toplanması içindir. Hazırlanan yeşil yıldızlar her gün kat görevlisi tarafından en temiz ve düzenli bulduğu sınıfa verilecektir. Her hafta, görevli olan zümreler ve yeşil sınıf kurulu tarafından da yeşil yıldız verilecektir. Öğrenciler tarafından oluşturulan kurullar da kontroller de bulunarak her hafta bir sınıfa yeşil yıldız verecektir. Ay sonunda zarflar sınıflardan toplanarak yeşil sınıf kurulu tarafından sayılır ve ayın yeşil sınıfı seçilir. Ayın yeşil sınıfı pazartesi günü bayrak töreninde ilan edilir ve o hafta bir gün serbest kıyafetle gelme hakkı kazanırlar. Seçilen yeşil sınıfa yeşil sınıf belgesi ve sertifikası verilir.

4BESLENME DOSTU OKUL

PROJENİN AMAÇLARI:

 • Beslenme dostu okul projesi ile öğrencilerin, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam koşullarına teşvik edilmesi,
 • Okulumuzda sağlıklı beslenme ve obezitenin önlenmesi konularında duyarlılığın arttırılması,
 • Veliler ve öğrencilerde hareketli yaşam konusunda duyarlılığının arttırılması,
 • Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam için yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi,
 • Okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması için çalışmalar yapılması,
 • Temizlik ve hijyen kurallarına azami seviyede dikkat edilmesi.
 • Okul sağlığı için tüm çalışanları bilgilendirilmek. Bu bağlamda tüm denetimleri yapmak.

Okulumuz sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem veren ve bu konuda gerekli önlemleri alan, hareketli yaşam konusunda duyarlı ve gereklerini yapmayı temel ilkelerinden biri haline getirmiş bir kurumdur. Okulumuzun günlük temizlik iş planı yapılmakta ve uygulanmaktadır. Okulumuzun eğitim-öğretim akış programı sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama uygun etkinliklerle desteklenmekte ve uygulanmaktadır.

Yemekhane hizmetleri ve kantin yönetim tarafından rutin aralıklarla denetlenmektedir. Menüler uzman tarafından hazırlanmaktadır.

5TEMİZ OKUL TEMİZ ÇEVRE
Çevrenin doğal yapısının ve bileşiminin bozulması, değişmesi sonucunda insanların, canlıların ve cansızların olumsuz yönde etkilemesi çevre kirliliği olarak tanımlanmaktadır ve gerekli önlemler alınmazsa ileride çok kötü sonuçlarla karşılaşacağımız olasıdır. Bu proje ile; birey ve toplum olarak sürdürülebilir bir yaşam için öğrencilerimizde çevre bilinci oluşturmak ve çevrenin korunmasına katkı sağlamak amacıyla en yakın çevresinden, okuldan ve evden başlayarak çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratmak olmalıdır.
Atatürk

Ansolon
Bizi Arayın