Spor Kültür Sanat – TED ESKİŞEHİR KOLEJİ

Spor Kültür Sanat

Sanat, kültür ve spor; bireylerin yaşama farklı bakış açıları kazanmasını, entelektüel deneyim ile kazanacağı vizyon sayesinde bireye küresel yorumlama ve değerlendirme becerisi sağlayacaktır.
Öğrencilerimizin çalacağı enstrüman, oynayacağı tiyatro, yapacağı spor ile farklı disiplinler arasında kendilerini keşfederek öz güven kazanmalarını destekleyecektir.
Her öğrencinin sahip olduğu potansiyeli, bireysel yetenek ve becerisi ile geliştireceği sanat-spor-kültür derslerine, okulumuzda 3 yaştan 17 yaşa kadar katılım sağlanabilmektedir.
Okulumuzdaki tüm SKS branşları; bütünün parçası olarak öğrencilerimize sorumluluk, aidiyet, davranış bilincini kazandırır. Sanatın yaratıcılığı, sporun disiplini ve kültürün kazandırdığı saygı ve saygınlık ile öğrencilerimizin yaşam alışkanlıkları kazanması hedeflenmektedir.
1Karate
Karate-do; saygı, sevgi ve disiplinin ön planda olduğu bir savunma sporudur. Japonya’nın Okinawa adasında ortaya çıkmıştır. 1970’li yıllardan itibaren ülkemizde yapılmaktadır.2016 yılından itibaren olimpik branşlar arasındaki yerini almıştır. Günlük uğraşıları dışında kişilere yaratıcı, eğitici, güvenli ve üretken zaman harcama imkanını sağlar. Özellikle genç yaştakiler için karate doğru çalışıldığında, vücut duruşunu geliştirmenin dışında, düşünme sürecine ilişkin becerileri de geliştirir. Kişi, zihinsel ve bedensel becerileri konusunda daha bilinçli olur ve kişinin kendine olan güveni artar. Karate dikkati toplama yetisini geliştirmesi ile bireyin bağımsızlığını ve kişisel bütünlüğünü fark etmesine yardımcı olur. Kişinin kendisine ve yaşıtlarına olan güvenini ve saygısını arttırır. Bedensel ve zihinsel disiplin, sorumluluk duygusu gibi yeteneklerinin gelişmesini sağlar. Karate-do takım sporlarından farklı olarak bireyin, kendi kendisini geliştirmesine odaklanmıştır. Yarışma maçlarının amacı, kişinin kendi açıklarını kapatması ve gerçekte başkalarına karşı değil kendisine karşı yarıştığının farkına varabilmesini sağlamaktır. Karate bir sanattır ve en büyük gayesi galibiyet değildir. Kazanmak kadar kaybetmenin de öğrenilmesi gerekir çünkü kazanmak da kaybetmek de aynı ölçüde önemlidir.
2Voleybol
Dersimizin temel hedefi, öğrencilerimize temel bilgi ve becerileri vererek onlara voleybolu tanıtmak, sevdirmek ve bu sporu hayatlarının bir parçası haline getirebilmektir. Bir diğer amacımız ise önümüzdeki dönemler için okul voleybol takımının altyapısını oluşturmaktır. Derslerimizde; öğrencilerimize oyunun kurallarını öğretip takım olabilmeyi, yardımlaşmayı ve onların tüm bu kuralları özümseyerek voleybol oynamalarını amaçlamaktayız.
3Basketbol
Sanat-spor derslerindeki amacımız; öğrencilerimize seviyelerine göre tanıtıcı, geliştirici ve hazırlayıcı programlar uygulayarak basketbol kültürünü aşılamaktır. Sanat-spor derslerindeki çalışmalarımızı temel bilgiler üzerine kurarak önümüzdeki dönemlere altyapı hazırlamaktayız. Bu bilgi ve becerilerin yanı sıra öğrencilerimize iş birliği içinde çalışma, sosyal iletişim kurma, arkadaşlık ve dayanışma konularında da rehberlik etmekteyiz.
4Modern Dans
Kulübümüzün amacı; bütün sporların temeli olan jimnastiği öğrencilerimize sevdirmek ve yapılacak olan çalışmalarla kuvvet, esneklik ile birlikte grupla disiplinli ve düzenli hareket edebilme becerisini ve estetik bir vücut duruşunu kazandırmaktır. Derslerimizde; jimnastik sporunun temelini oluşturan çalışmalarla yıl sonunda sergilediğimiz gösterilerimizin koreografi çalışmalarını yaparak çalışmalarımızı keyifli bir şekilde sürdürmeyi planlamaktayız.
5Futbol
Sanat-spor derslerindeki amacımız; öğrencilerimize seviyelerine göre tanıtıcı, geliştirici ve hazırlayıcı programlar uygulayarak futbol kültürünü aşılamaktır. Kulübümüzde yapılacak aktiviteler şunlardır: Futbola hazırlayıcı temel teknik hareketleri ve koordinasyonu geliştirmek, öğrencilerimize kazanma ve kaybetme hissini öğretmek, öğrencilerimizin kendini ifade etmesini sağlamak, öz güvenlerini geliştirmek, liderlik özelliklerini ön plana çıkararak toplumsal ilişkilerde daha iyi olabilmelerine yardımcı olabilmek.
6Yüzme
Öğrencilerimiz bu kulüpte hem yüzme ile tanışacaklar hem de çok keyifli zaman geçirme fırsatı bulacaklardır. Öğrencilerimizin fiziksel gelişimine çok fayda sağlayacak olan yüzme sporunda, öğrencilerimiz öncelikle yüzme sporunun ve yüzme branşlarının temel kurallarını ve tekniklerini öğreneceklerdir. Tüm vücut kaslarını aynı anda çalıştıran bu sporda öğrencilerimiz; kuvvet, dayanıklılık, esneklik gibi özelliklerini geliştirecekler. Bu sporu seven ve bu sporda başarılı olan, kendisini geliştiren öğrencilerimiz; dönem içerisine yapılacak yüzme takımı seçmelerine katılma hakkı kazanacaklardır, bu seçme işlemleri sonucunda takım çalışmalarına dahil olup olunamayacağı sizlere bildirilecektir.
7Cimnastik
Kulübümüzün amacı; bütün sporların temeli olan jimnastiği öğrencilerimize sevdirmek, yapılacak olan çalışmalarla kuvvet ve esneklik, grupla disiplinli ve düzenli hareket edebilme becerisi, estetik bir vücut duruşu kazandırmaktır. Derslerimizde, jimnastik sporunun temelini oluşturan çalışmalarımızın ve yıl sonunda sergilediğimiz gösterilerimizin koreografilerini hazırlayıp çalışmalarımızı keyifli bir şekilde sürdürmeyi planlamaktayız.
8Masa Tenisi
Tüm dünyada Ping Pong olarak da bilinen masa tenisi, 300 milyondan fazla oyuncusuyla en çok oynanan raket oyunudur. 1988 yılında olimpik bir spor haline gelen masa tenisi çok fazla hareket ve fiziksel çaba gerektirir. Bu dersteki amacımız; öğrencilerimizin el göz koordinasyonlarını, tepki verebilme yeteneklerini, reflekslerini geliştirip fiziksel gelişimlerine katkı sağlamaktadır.
9Badminton
Öğrencilerimizin Badminton branşı ile ilgili bilgi ve beceri geliştirme, müsabaka formatında taktikler ve performansa yönelik fiziksel uygunluklar geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
10Satranç
“Satranç her şeydir: bilim, sanat, spor…” Bir analiz sanatı, bir zeka sporu ve rasyonel düşünmeyi geliştiren bir bilim gibi ele alabileceğimiz satranç; bir varoluş bilinci geliştirmemizde ciddi öneme sahiptir. “Büyük hayatın küçük bir modeli” olarak da tanımlanabilen satrançla erken yaşlarda tanışmak, çocuklarımızın gelişim süreçleri açısından yönlendirici olabilmektedir. Karakter oluşumunda, kendini ve doğayı anlamada, soyut düşünmeyi geliştirmede, estetik değerlendirme yapabilmede, sportmenliği kavramada, ahlaki yargılar geliştirebilmede ve daha birçok yaşamsal olguda satranç, hayatı daha kaliteli ve güzel kılan bir beliriş olarak kendini göstermektedir. Bilinmelidir ki “Satranç tahtasında tüm denizlerdekinden daha fazla macera vardır.” Kazanmaktan ya da kaybetmekten öte satranç, bizi kendi maceramızın kahramanı yapacaktır.
11Gitar
Tüm çalgılar gibi gitar da çocukların matematiksel zekâsını, yaratıcılığını, özgüvenini arttırmaktadır. Gelişmelerini sağlamanın yanı sıra, kol ve parmak kaslarını güçlendirmeye destek olur. Derslerimizde klasik gitar eğitimi verilerek, öğrencilerimizin tüm tellere hâkim olma, sağ ve sol eli doğru kullanabilme çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimizin eğitimlerini sene içinde kendi istedikleri müzik tarzında tamamlamaları, okul orkestralarında ve etkinliklerinde görev almaları hedeflenmektedir.
12Piyano
Bilim adamlarının araştırmaları; erken yaşlarda başlayan piyano eğitiminin çocukların IQ’sunu yüzde elli hatta daha fazla arttırdığını, bu çocukların özellikle matematik ve fen dallarında çok daha başarılı olacağını göstermektedir. Piyano çalma, beynin her iki tarafını çalıştırarak, tüm duyu organlarını harekete geçirir. Derslerimizde, öğrencilerimizin hem severek çalabilecekleri hem de piyano eğitimlerini en doğru teknikle tamamlayabilecekleri repertuarlar seçerek etkinliklerde bireysel olarak görev almalarını hedeflemekteyiz.
13Çello
Çello eğitimi; çocukların sosyalleşmesini, öz güvenlerinin artmasını, el-göz koordinasyonunun gelişmesini, ince motor faaliyetlerinde belirgin artış gözlemlenmesini, zekâ gelişimini ve okul başarısını olumlu yönde etkilemektedir. Derslerimizde öğrencilerimize yay-teknik çalışmalarından başlayarak doğru, etkili çalma, çaldığını duyabilme ve hissedebilme gibi kazanımlarla birlikte okulumuzun orkestralarında görev alan, bu sayede de öz güveni yüksek olan çocuklar yetiştirmeyi planlamaktayız.
14Keman
Müzik eğitimi ve özellikle keman eğitimi insan beyninde dil gelişimini ve karar verme yetisini kontrol eden bölgelerin ileri düzeyde gelişmesini sağlar. İnsan beyninin yaratıcı tarafı olan beynin sol tarafı bu tarz bir eğitimin yardımıyla fiziksel olarak gelişecek ve beyin hücreleri arasındaki bağlar da kuvvetlenecektir. Derslerimizde öğrencilerimize yay-teknik çalışmalarından başlayarak, doğru, etkili çalma, çaldığını duyabilme ve hissedebilme gibi kazanımlar verilmektedir.
15El Sanatları
El sanatları kulübünün amacı, öğrencilerin el becerisini geliştirmek ve çeşitli malzemeler ile hayal güçlerini kullanarak dekoratif objeler yaratmalarını sağlamaktır. Kulüp boya ve çeşitli malzemeleri kullanarak öğrencilerin iki ve üç boyutlu tasarım yapabilmelerine olanak veren, sanata karşı daha duyarlı bireyler olmalarını sağlayan, geleneksel el sanatları hakkında bilgi edinerek çalışmalarında uygulayan bir kulüptür.
16Yan Flüt
Yan flüt derslerimizde; öğrencilerimizle öncelikle nefes, diyafram, doğru nefes alıp verme gibi teknik çalışmalarından başlayarak, nota, nota değerleri, doğru, etkili çalma, çaldığını duyabilme ve hissedebilme gibi kazanımları hedefliyoruz. En önemli amaçlarımız ise öz güveni olan, konser ve programlarda orkestra ve solo olarak görev alabilen, müziği ve enstrüman çalmayı hayatının önemli yerlerine yerleştirebilmiş öğrenciler yetiştirmektir.
17Fen Mucitleri
Yan flüt derslerimizde; öğrencilerimizle öncelikle nefes, diyafram, doğru nefes alıp verme gibi teknik çalışmalarından başlayarak, nota, nota değerleri, doğru, etkili çalma, çaldığını duyabilme ve hissedebilme gibi kazanımları hedefliyoruz. En önemli amaçlarımız ise öz güveni olan, konser ve programlarda orkestra ve solo olarak görev alabilen, müziği ve enstrüman çalmayı hayatının önemli yerlerine yerleştirebilmiş öğrenciler yetiştirmektir.
18Primary Debate Club

İngilizce münazara kulübü, öğrencilerin farklı konularda bilgi sahibi olup okul içinde veya ülke genelinde yapılan münazara yarışmalarına hazırlanabilmeleri için olanak sağlar. Öğrencilerimiz bu kulüp sayesinde İngilizce iletişim becerilerini güçlendirir, tartışmalı konular için yaptıkları araştırmalar sayesinde farklı konular hakkında bilgi edinir ve farklı bakış açıları kazanırlar. Bunların dışında kulübümüzün amaçları şunlardır:

 • Öğrencilerimize topluluk önünde konuşma yeteneği kazandırmak.
 • Öz güven ve öz saygılarını artırmak.
 • Öğrenci odaklı etkinlikler yapmak.
 • Eleştirel düşünme becerisi kazandırmak.
 • Takım çalışmasını desteklemek.
19Secondary Debate Club

İngilizce münazara kulübü; öğrencilerin farklı konularda bilgi sahibi olup okul içinde, ülke genelinde veya uluslararası platformlarda yapılan münazara yarışmalarına hazırlanabilmeleri için olanak sağlar. Öğrencilerimiz bu kulüp sayesinde İngilizce iletişim becerilerini güçlendirir, tartışmalı konular için yaptıkları araştırmalar sayesinde farklı konular hakkındaki bilgi edinir ve farklı bakış açıları kazanırlar. Bunların dışında kulübümüzün amaçları şunlardır:

 • Öğrencilerimize topluluk önünde konuşma yeteneği kazandırmak.
 • Öz güven ve öz saygılarını artırmak.
 • Öğrenci odaklı etkinlikler yapmak.
 • Eleştirel düşünme becerisi kazandırmak.
 • Takım çalışmasını desteklemek.
20English Fun
İngilizce kulübümüzün temel amacı; İngilizceyi öğrencilerimize sevdirmek, dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenmek, öğrendiklerini pekiştirmek, aktif öğrenme temelli hazırlanan etkinlikleri projelerle somutlaştırmak, İngilizce konuşulan toplumların kültürlerini tanımaktır. Öğrencilerimiz; bu kulüp sayesinde iletişim becerilerini güçlendirerek yaratıcılıklarını geliştirirler, yeni hobiler ve alışkanlıklar edinirler. Öğrencilerimiz kulübümüzde oyunsal etkinlikler, hikâyeler, şarkılar, İngilizce animasyonlar, müzik, elişi ve resim etkinlikleri ile İngilizceyi sınıf ortamı ve ders kapsamı dışında günlük yaşamları ile bağlaştırarak dil becerilerini geliştirirler.
21Karikatür
Karikatürün pek çok tarifi yapılmakla birlikte genel olarak “çizgi ile yapılan mizah sanatı” tanımlaması kabul görür. Çizgiler eğilip bükülerek, abartılarak ya da önemsizleştirilerek yeni bir anlam yüklenir. Bu esnada karikatürcü, kağıt ve kalem arasında adeta bir oyun oynanır. Zihinde canlandırılan olgular ve nesneler eğilip bükülen, kıvrılan, ileriye fırlayan çizgilerle kağıda aktarılır. Bu süreç hayal dünyasının realize ediliş biçimidir. Bu noktada çocuk ile etkileşimli bir bağ kurabiliriz. Zengin bir hayal gücü ve oyun nasıl ki çocuğun vazgeçilmezleri ise karikatürün de vazgeçilmezleridir. Resim sanatında olduğu gibi perspektif, oran, orantı, kompozisyon kuralları karikatürde de elbette vardır ama oyun oynamaya daha yatkındır. Karikatür aynı zamanda sorgulayıcı bir sanattır ve işin içine mizahı, eğlenceyi de katmanız gerekir. Yaşı gereği öğrenmeye açık olan çocuğun merak duygusunu ve hayal gücünü kamçılar. Yetişkinler güneşi güneş, bir ceket düğmesini düğme olarak görür ama bir çocuk güneşi kendisiyle özdeşleştir ve ona ağız, göz ekler. Belki o güneşin sıcaktan dili damağına yapışacak ve yanından geçen buluttan bir bardak su isteyecektir. Ceket düğmesi onun için iki gözü olan canlı bir varlıktır, eli ayağı olmasın yuvarlanıp gider.
İşte bu yüzden karikatür içinde muzip bir çocuğu barındırır.
22Seramik

Seramik kulübü öğrencileri diledikleri şekillendirmeyi yaparken , gerekli olan teknik bilgileri öğrenirler. Atölye calışmasının amacı; rahatlatıcı bir unsur olan çamur ile hayal edilenin yaratılması , üretkenliği sevdirmesi ve öğrencinin aklındaki üretimi yaparken serbest şekillendirme tekniklerinin tümünü ve seramik tornasının kullanılmasını öğrenmesini sağlamaktır.

Amaç: Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; kültür ve sanat değerlerimize önem verme, sanat eserlerini korumava sahip olma duyarlılığını kazandırma, Atatürk'ün sanat ve sanatçıya verdiği önemi kavrayabilme, kültür ve sanat birikimlerimizi yarınlara aktarma bilincini kazanma, sanatın yaşamdaki önemini kavrama, plastik sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri yaratıcı çalışmalarına uygulayabilme, kendini ifade etme becerisini kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Seramik kulübünün öğrencilerde kazandırmaya çalıştığı davranışlar şunlardır:

 • Seramik çamuru ile teknik ve yöntemleri öğrenmek.
 • Çizgi, doku, renk, kompozisyon, üç boyutlu iş üretme vb. gibi plastik değerleri kavramak ve uygulamak.
 • Sanat çalışmalarında, ürüne duygu ve düşüncelerini katarak özgün çalışmalar yapmak
 • Seramik sanatının eserlerine plastik açıdan bakabilmek ve bu açıdan incelemek
 • Sanat eğitimi ile görsel algı ve duyarlılığı geliştirmek.
 • İki ve üç boyutlu biçimlendirme çalışmaları yapmak.
 • Temiz ve düzenli çalışma alışkanlığlı kazanmak.
 • Grup bilinci yaratmak ve sergi organizasyonu yapmak.
23Akıl Oyunları
Zekâ Oyunları; bilgi gerektirmeyen, akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara verilen genel bir isimdir. Eğlenirken öğrenme ilkesine dayanan zekâ oyunları zihni açıp öğrenmeyi kolaylaştırdığı için çocukların zekâ gelişimine, yaratıcılıklarına ve akademik başarılarına katkı sağlar. Çocuklar eğlenirken öğrenir, zekâları gelişir. Zekâ oyunları dersi ayrıca öğrencilerin akranlarıyla beraber vakit geçirmelerine, sosyalleşmelerine, enerjilerini ekran başından ziyade arkadaşlarıyla sosyal ortamlarda geçirmesine de imkân tanıyacaktır. Uzun vadede çocukların diğer derslerine de olumlu manada ciddi katkıları olacağını; öğrencilerimizin, bilgisayar ve televizyon bağımlılığı probleminin de azalacağına gönülden inanıyoruz. Zihinsel yetenekleri geliştirmenin en etkili yolu ise oyunla öğrenimdir. Beynin bilinçli düşünme ve karar almadan sorumlu bölgesi olan frontal lob, gelişimini 20’li yaşlara kadar tamamlar. Bu durum, bilişsel becerilerin oluşmasında 4-12 yaş döneminde elde edilen kazanımların kalıcı olmasını sağlar. Bu nedenle gelişmiş ülkelerin eğitim kurumları, zeka oyunlarını eğitim sistemlerine “edutainment” (eğlenerek öğrenme) kavramıyla entegre etmektedir. Çocukların özellikle matematik gibi sayısal alanlardaki becerilerini ve başarılarını artırmak için zekâ oyunlarından faydalanılmaktadır.
24Model Uçak

Günümüzde havacılık ve gelişen teknolojiyle birlikte İHA’ların kullanım alanı oldukça yaygınlaşmış; özellikle askeri teknolojide, doğal afetlerde ve hobi amaçlı İHA’lar insanların günlük hayatında oldukça fazla yer etmeye başlamıştır.

Okulumuz model uçak kulübü, öğrencilerimizin bireysel gelişimlerine katkı sağlayarak iş yaşantılarında gelişen teknolojiye yön verebilen bireyler olabilmelerini amaçlamaktadır.

Ders kapsamında, serbest model yapımı, simülasyon eğitimi, radyo kontrollü model planör eğitimi, elektrik motorlu İHA tasarım ve yapımı yer almaktadır.

Dünyada ve ülkemizde üniversite ve lise öğrencilerine yönelik İHA tasarım yarışmaları hızla yaygınlaşmakta olup TED Eskişehir model uçak kulübü olarak liseler arası İHA yarışmalarına katılım sağlamaktayız.

25Tiyatro
Öğrencilerin kendilerini tanıması, kendisiyle yüzleşmesi, hayata farklı perspektiflerden bakabilme becerisi kazanması ve bütün bunları tiyatro yaparak gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır
26Kısa Film

Kısa film çalışmaları ile öğrencilerimize;

 • Sinema alanına ilgilerini, yeteneklerini pekiştirerek yönlendirmek,
 • Estetik duygularının gelişmesine yardımcı olmak,
 • Bir kısa film projesini baştan sona gerçekleştirerek ekip çalışmasının önemini kavratmak,
 • Öz güvenlerini arttırmak ve kendilerini doğru ifade edebilmelerinin önünü açmak,
 • Çocuklara kısa film ile ilgili teknik ve estetik; bilgi, beceri ve deneyim kazandırabilmek amaçlanmaktadır.
Atatürk

Ansolon
Bizi Arayın