SAT (Scholastic Aptitude Test) Sınavı Nedir?

Açılımı Scholastic Aptitude Test olan SAT sınavı ABD’de ve dünyanın farklı yerlerinde üniversiteye giriş için gerekli olan bir sınavdır. Belirli bir puan aldığınızda, üniversitenin kabul kriterlerine bağlı olarak seçtiğiniz okula kayıt olabilirsiniz. Üniversitelerin kabul kriterleri yıllara göre değişiklik göstermektedir.

Sınavdaki toplam puan 1600’dür, her bölümde 800 puan üzerinden değerlendiriliyorsunuz. SAT sınavı ile İngilizce diline hakim olduğunuzdan emin olabilir ve daha kaliteli üniversitelerde okuyabilirsiniz

SAT sınavı, uluslararası geçerlilik taşıyan, üniversiteye kabul için gerekli olan akademik bir sınavıdır. SAT sınavı (Scholastic Aptitude Test – Eğitim Yetenek Testi), Amerika ya da Avrupa ülkelerinde bulunan üniversitelerde eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler için üniversiteye kabul sınavı niteliğindedir.

ABD’de, Kanada’da ve Avrupa ülkelerinde bulunan seçkin üniversitelerde eğitim hayatını sürdürmek isteyen öğrenciler için gerekli yeterlilikte olup olmadıkları bu sınav ile belirlenmektedir. Yanlışların doğruyu götürmediği çoktan seçmeli test sorularını barındıran SAT sınavları temelde ikiye ayrılıyor. İki ayrı sınav olarak değerlendirilen SAT Reasoning ve SAT Subject hakkında detaylı bilgiyi aşağıda görebilirsiniz.

SAT Reasoning Test

SAT sınavı Okuma, Dil Bilgisi ve Matematik ana bölümleri ve isteğe bağlı olarak girilen Makale bölümünden oluşmaktadır. Sınavın her bölümü 800 puan üzerinden değerlendirilir. Toplam sınav skoru 1600 üzerinden hesaplanır Makale bölümü direkt olarak puanlamaya dahil edilmez ayrı değerlendirilir. Bu nedenle bazı okullar Makale bölümünü talep etmez. 3 saat 45 dakika süren sınav için belirlenen 2019 yılı sınav kayıt ücreti makale yazma bölümü dışında 90.5 USD, makale bölümü ile beraber 107.5 USD’dir. Türkiye’deki sınav merkezlerinden biri de TED Eskişehir Koleji’dir. Amerika dışındaki ülkeler yılda 6 kez bu sınavı düzenlerler. Sınavlar genellikle iki ayda bir yapılmaktadır.

SAT Subject Test

Öğrencinin yetkin olduğu akademik bir konu ile ilgili bilgisi ölçülmektedir. Öğrenci okumak istediği bölümle alakalı bir veya birden fazla konunun sınavına girebilir. Her konunun sınavı 1 saat sürmektedir ve öğrencilere seçmesi için 5 konu sunulur. Bunlar; Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Tarih ve Yabancı Dil’dir. Her bir sınav 800 üzerinden değerlendirilir ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversiteler SAT Subject sınavlarından en az birinde öğrencinin katılımcı olmasını istemektedirler. Bazı üniversiteler öğrencinin iki SAT Subject sınavına da girmiş olmasını isteyeceklerdir

Başvuru ve Kayıt Nasıl yapılır?

SAT sınavına kayıt, sınavın yapılacağı ülkede bulunan başvuru merkezi tarafından veya öğrencinin internet üzerinden kendisi tarafından yapılmaktadır. Sınava katılmak için herhangi bir sınırlama yoktur. İsteyen her öğrenci SAT sınavına katılabilir. SAT sınavı sonuçları iki yıl geçerlidir.

SAT sınavına, lise son sınıf, lise mezunu olan ve öğrenimlerinin bir sonraki adımında yurtdışında lisans eğitimi görmek ve başvurmak isteyen öğrenciler girebilir.

SAT sınavına girebilmek için İngilizce seviyenizin en az Upper Intermediate (B2) seviyesinde olması gerekir.

SAT sınavına girmek için bir yaş sınırı yok ve birden fazla kez girilebilir.

 

SAT Sınavının İçeriği Nedir?

SAT sınavı ile öğrencinin üniversite eğitimi sürecinde ihtiyaç duyacağı matematiksel, mantıksal ve sözel bilgilerin düzeyi ve yorumlama yeteneği ölçülür. Akademik yeterlilik için gerek duyacakları düşünme becerileri de bu sınav ile sınanır. SAT sınavına girenler genellikle lise son sınıf öğrencileri ve lise mezunlarıdır. Öğrencinin ortaöğretim süresince öğrendikleri bilgi ve becerilerin ne kadar etkin kullanıldığını SAT sınavı ile tespit edeceklerdir. Öğrencinin düşünme tarzı, problem çözme becerisi bu sınavda değerlendirilir. Eskiden SAT sınavları yalnızca yazılı olarak yapılmaktaydı. Günümüzde öğrenciler SAT sınavına dijital ortamdan da katılabilmektedirler.

Okuma: 52 sorudan oluşur ve 5 uzun okuma metni barındırır (bazılarında grafik de olur) – 62 dakika

Dil Bilgisi: 44 sorudan oluşur ve 4 uzun metin bulunur – 35 dakika

Matematik: 2 kısımdan oluşur.

İlk kısım 20 sorudan oluşur ve hesap makinesi kullanımına izin verilmez – 25 dakika

İkinci kısım ise 38 sorudan oluşur ve hesap makinesi kullanımına izin verilir – 55 dakika

Makale: 700 kelimelik bir metin verilir ve yazarın savunduğu fikirler hakkında analiz yapılması beklenir – 50 dakika

 

Sınavdan alacağınız toplam puan, 400 ile 1600 arasında değerlendirilmektedir. Okuma, yazma ve dil bölümü 800 üzerinden puanlanırken, matematik bölümü ek 800 puanı içerir.

 

SAT Matematik

SAT matematik bölümü, bir bölümünde hesap makinesi kullanabileceğiniz, diğer bölümünde ise zihinsel hesaplamalar yapmanız gereken ve hesap makinesi kullanamayacağınız iki bölüme ayrılmıştır ve şu şekilde düzenlenmiştir:

8 problem çözme sorusu ve 10 yanıt üretilen soru içeren bölüm ve bu 25 dakikalık bir bölümdür.

20 sorudan oluşan bir bölüm, bu bölüm de 25 dakikadır,

16 sorudan oluşan bir bölüm ve süre 20 dakikadır.

Konular ise kısaca şu şekildedir:

  • Sayı ve işlemler.
  • Cebir ve fonksiyonlar.
  • Geometri ve ölçme (koordinat, üç boyutlu ve trigonometri).
  • Veri analizi, istatistik ve olasılık.

SAT Reading

SAT Reading yani Okuma testi 65 dakikadır ve her biri 4 cevap seçeneği olan çoktan seçmeli 52 soru içerir. Toplam 5 pasaj vardır: pasaj veya pasaj seti başına 500-750 kelime olmak üzere 4 tek pasaj ve 1 çiftli pasaj setidir.

Çizelgeler, grafikler ve tablolar da içerebilen metin bölümlerini okuma yeteneğinizi test edecek sorular içerir.

Sosyal bilgiler, bilim ve tarih alanlarını kapsayan beş parça metnin SAT sınavı soruları çoktan seçmeli ve pasajlara dayalı olur.

Kelimelerin ve sunulan bilgilerin bağlamını anlamanız test edilmektedir.

Bazı sorular için fikirlerin ifadesini iyileştirme ve geçişin nasıl gözden geçirilebileceğini düşünmelisiniz. Bazı sorular sizi bir pasajın altı çizili bir bölümüne göre yapmanızı istersiniz. Bazı sorularda ise pasajdaki bir yere yönlendirir ya da pasajı bir bütün olarak düşünmeniz istenir.

SAT Writing and Language Test

35 dakikalık SAT Writing and Language Test yani Yazma ve Dil testi, her biri dört olası cevap içeren çoktan seçmeli 44 sorudan oluşur.

Toplam 4 pasaj vardır ve her birinde 11 soru vardır.

Meslekler, tarih, sosyal bilgiler, beşerî bilimler ve bilim gibi konuları içeren 400-450 kelimelik bölümler, tartışmalardan kurgusal olmayan anlatılara kadar uzanır.

Belirli pasajlarda ve/veya sorularda bir veya daha fazla veriyi temsil eden bilgi grafiğine göndermeler olabilir. Bu grafik temsillerle ilgili SAT Yazma Sorularına yanıt olarak parçayı değiştirmeniz ve gözden geçirmeniz istenecektir.

SAT Yazma ve Dil Testinin en yaygın soru türü, vurgulanmış bir pasaj için üç seçenekten en iyisini seçmenizi veya pasajın üç olasılığından en iyisini seçmenizi ister.

SAT Sınav Ücreti

Amerika Birleşik Devletleri dışında sınava giren öğrenciler için SAT sınav ücreti ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. SAT sınav ücreti, kayıt için 60 ABD dolarıdır ve hangi bölgede olduğunuza göre de ödemeniz gereken bir sınav ücreti vardır. Türkiye’den girecek

adaylar için bu sınav ücreti 49$’dır. Buna ek olarak, SAT sınavı için test merkezinizi değiştirmek ya da sınav kaydınızı iptal etmek istediğiniz durumda ek hizmet ücreti ödemeniz gerekebilir. Denemeli SAT ücreti ise 64.50$’ tir. Yine buna ek olarak ABD Dışı Sınav ücreti alınır. Bu ücretlerin yanı sıra ek ücretleri de sizleri bilgilendirmek için listeledik.

 

Ek Kayıt Ücretleri ve Puan Hizmet Ücretleri

Sınav Merkezi Ücreti: $24

Sınav Merkezi Değişiklik Ücreti: $25

Kayıt İptali Ücreti: $25

Geç Kayıt İptal Ücreti: $35

SAT Soru & Cevap Ücreti: $16

SAT Öğrenci Yanıt Ücreti: $16

Elle Puanlama ve Onaylama Ücreti: $55

Ek Puan Raporu Ücreti: $12 (Rapor Başına)

Hızlı Rapor Ücreti: $31

Telefon ile Bilgilendirme Ücreti: $15 (Arama başına)

Puan Raporu Arşivleme Ücreti: $31

SAT Sınavına Nasıl Başvuru Yapılır?

SAT sınavına üç şekilde başvurabilirsiniz. Bunlar, College Board web sitesi, telefon veya posta yoludur. Yani bu üç yol ile kaydolabilirsiniz. SAT testine kaydolurken bir fotoğraf yüklemeniz istenmektedir. Fotoğraf sınav kaydının için gereklidir ve güvenliği sağlamak için sınav günü kimliğiniz ile kontrol edilecektir.

 

SAT Sınavına başvururken tam, yasal adınızı ve diğer önemli bilgilerinizi girmelisiniz. Belirttiğiniz bilgilerin kimliğinizde belirtilen bilgilerle aynı olduğundan emin olmanız çok önemli çünkü bilgilerin aynı olmadığı durumlarda sınav başvurunuz iptal edilir. İstanbul, Ankara, İzmir Bursa, Mersin ve Erzurum’da sınav merkezleri bulunmaktadır ama sınava internet üzerinden de başvurabilirsiniz. Posta yoluyla başvurmak için ise başvurduğunuz sınav merkezindeki SAT Sınav danışmanından SAT ve SAT Konu Testleri için Öğrenci Kayıt Kitapçığını istemelisiniz. Kayıt kitapçığı bir kayıt formu ve iade zarfı ile beraber verilir. Kayıt formundaki ilgili alanları dikkatli bir şekilde doldurduktan sonra postayı göndererek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Yakın bir tarihte sınav talep etme. Pazar sınavı talep etme, çek veya havale ile ödeme durumunda, 13 yaşında ya da daha küçükseniz, çevrimiçi kaydın bir parçası olan fotoğraf yüklenmesinde hata var ise,

uluslararası bir SAT Temsilcisi ile kayıt yaptırmayı tercih ediyorsanız başvurunuzu posta yoluyla yapmalısınız. SAT başvurunuzu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, SAT sınavına başvuru yapmanızda danışmanlık almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

2023 SAT Sınav Tarihleri

SAT sınavı ne zaman diyor ve SAT sınavına girmek istiyorsanız, sınav tarihinden iki ay önce başvurularınızı yapmaya başlamalısınız. Testler genellikle Ekim, Aralık, Mart ve Mayıs aylarında oluyor. SAT sınavı ne zaman sorusuna cevap vermek için 2023 Eğitim ve Öğretim Yılı İçin Uluslararası SAT Sınavı Sınav Tarihlerini, başvuru için son tarihi ve değişikler için son tarihleri aşağıda sizler için listeledik.

 

SAT Sınav Tarihleri

11 Mart 2023

6 Mayıs 2023

3 Haziran 2023

Başvuru için son tarihleri:

10 Şubat 2023

7 Nisan 2023

4 Mayıs 2023

Değişiklikler, Düzenli İptal ve Geç Kayıt için Son Tarihleri

28 Şubat 2023

25 Nisan 2023

23 Mayıs 2023