1Yeşil Sınıf Uygulaması

PROJENİN AMAÇLARI:

 • Çevre temizliği konularını küçük yaşlardan itibaren okul desteği ile kazandırmak.
 • Öğrencilerimize temizlikle ilgili verilecek uygulamalı eğitimler ile bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmek
 • Öğrencilerimizin kendilerinden beklenen okul içi rollerini gerçekleştirebilme fırsatını sunmak,
 • Çevre bilinci ve temizliğin önemini içselleştirmek,
 • Sınıflarımızı ve okulumuzu temiz tutmak,
 • Okul-öğrenci işbirliğini geliştirmek,
 • İsrafı önlemek,
 • Geri dönüşümün önemini fark ettirmektir.

Bu uygulama tüm ilkokul öğrencileri ile birlikte yürütülmektedir. Sınıflarda bulunan yeşil zarflar yeşil yıldız toplanması içindir. Hazırlanan yeşil yıldızlar her gün kat görevlisi tarafından en temiz ve düzenli bulduğu sınıfa verilecektir. Her hafta, görevli olan zümreler ve yeşil sınıf kurulu tarafından da yeşil yıldız verilecektir. Öğrenciler tarafından oluşturulan kurullar da kontroller de bulunarak her hafta bir sınıfa yeşil yıldız verecektir. Ay sonunda zarflar sınıflardan toplanarak yeşil sınıf kurulu tarafından sayılır ve ayın yeşil sınıfı seçilir. Ayın yeşil sınıfı pazartesi günü bayrak töreninde ilan edilir ve o hafta bir gün serbest kıyafetle gelme hakkı kazanırlar. Seçilen yeşil sınıfa yeşil sınıf belgesi ve sertifikası verilir.

2Beslenme Dostu Okul Projesi

PROJENİN AMAÇLARI:

 • Beslenme dostu okul projesi ile öğrencilerin, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam koşullarına teşvik edilmesi,
 • Okulumuzda sağlıklı beslenme ve obezitenin önlenmesi konularında duyarlılığın arttırılması,
 • Veliler ve öğrencilerde hareketli yaşam konusunda duyarlılığının arttırılması,
 • Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam için yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi,
 • Okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması için çalışmalar yapılması,
 • Temizlik ve hijyen kurallarına azami seviyede dikkat edilmesi.
 • Okul sağlığı için tüm çalışanları bilgilendirilmek. Bu bağlamda tüm denetimleri yapmak.

Okulumuz sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem veren ve bu konuda gerekli önlemleri alan, hareketli yaşam konusunda duyarlı ve gereklerini yapmayı temel ilkelerinden biri haline getirmiş bir kurumdur. Okulumuzun günlük temizlik iş planı yapılmakta ve uygulanmaktadır. Okulumuzun eğitim-öğretim akış programı sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama uygun etkinliklerle desteklenmekte ve uygulanmaktadır.

Yemekhane hizmetleri ve kantin yönetim tarafından rutin aralıklarla denetlenmektedir. Menüler uzman tarafından hazırlanmaktadır.

3TED Bahçe Projesi

PROJENİN AMAÇLARI:

 • Öğrencilerin içinde bulundukları dünyayı tanımalarını kolaylaştırmak.
 • Öğrencilerin doğayla etkileşimini arttırmak.
 • Öğrencinin kendi deneyimiyle doğayı öğrenmesini sağlamak.
 • Toprağın önemini kavratmak.
 • Bitki, meyve ve sebzelerin gelişimini gözlemlemek.

TED Bahçe, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı boyunca, toprağın yaşamımızda yerini bitkiler yetiştirerek, doğanın insan sağlığındaki önemini açık havadan yararlanarak, sonbahar, kış, ilkbahar mevsimindeki değişimleri,( bitki, hayvan, havadaki değişimler ve insanlar üzerindeki etkileri) gözlem inceleme ve uygulamaları öğrencilerle birlikte yapabilmek için oluşturulmuştur.

4Güven Manavı Projesi

PROJENİN AMAÇLARI:

 • Öğrencilere güven ve dürüstlük değerlerini pekiştirmek.
 • Öğrencilerin mevsim meyve ve sebzelerini öğrenmesini sağlamak.
 • Öğrencilerde hesap becerisini geliştirmek.

Güven manavı projesinde mevsim meyve ve sebzeleri uygun fiyata alınıp güven manavı standına yerleştiriliyor. Satıcının bulunmadığı manavda öğrenciler, meyve ve sebzeleri üzerinde yazan fiyata göre satın alırken, parayı ise kasaya bırakıyor. Para üstü almak isteyen öğrencilerde yine kasadan parayı kendisi alıyor. Elde edilen gelir sivil toplum kuruluşlarına bağış yapılıyor. Güven manavı Çarşamba günleri açılıyor.

5Atatürk Koşusu

PROJENİN AMAÇLARI:

 • Milli bayramlar ile belirli gün ve haftaların coşkusunu öğrencilere hissettirip yaşatmak.
 • Öğrencilerin bayram, tören ve kutlamalara istekli olmasını sağlamak.
 • Atatürk’e olan minnet ve saygımızı farklı bir yolla göstermek.

10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Beden eğitimi zümresi olarak her yıl ‘bayram, kutlama ve törenlere’ katılır kazanımı doğrultusunda düzenlediğimiz "ATATÜRK KOŞUSU" etkinliğimizi 1-2-3. Sınıf öğrencilerine öğlen arasında Spor salonunda hava şartlarının uygun olması durumunda bahçede hazırlanan alanda gerçekleştiriyoruz.

Hazırlanan koşu etkinliğinde görev dağılımı ve beklentiler, öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak yapılmaktadır.

6Kendi Ayakkabımı Tasarlıyorum Bağcığımı Bağlıyorum Projesi

PROJENİN AMAÇLARI:

 • Küçük kas gelişimini arttırmak.
 • Problem çözme, öz yönetim, sorumluluk ve hayal gücünü geliştirmek.
 • Kendini tanıma ve kişisel gelişimini izlemek

Beden eğitimi derslerinde giyilen spor ayakkabılar ile okul kıyafetlerinin altında kullanılan bağcıklı ayakkabıların bağcıklarını, düzgün bir şekilde bağlı olmaması düşerek canınızın yanmasına ve sakatlanmalara sebep olabilir. Bu durumu engellemenin en güzel yolu ayakkabı bağcıklarını nasıl bağlanması gerektiğini öğrenmek ve bağcıkları düzgün bir şekilde bağlamakla olabilir. TED ESKİŞEHİR KOLEJİ 1. Sınıf öğrencilerimizin hem çok eğlendikleri hem de hayallerindeki ayakkabıları tasarladıkları bu projeyi 4 yıldır uygulamaktayız.

Çocukların tasarladığı ayakkabılar okulumuzda sergilenmektedir. Ayrıca okul koridorunda bulunan iki karakter üzerinde de bağcık bağlama çalışmaları yaparak yıl boyunca öğrendiklerini pekiştirmektedirler.

7Eğlenceli El Yapımı Oyuncak Projesi

PROJENİN AMAÇLARI:

 • Çocuklarımızın teknoloji dışındaki oyuncak ve oyunlarla vakit geçirmesini sağlamak.
 • Kendi emekleri ile ürettikleri oyuncaklarla oynamanın önemini hissettirmek.
 • Arkadaşları ile bu oyuncakları ve oyunları paylaşmalarını sağlamak.

Beden eğitimi ve Rehberlik servisi olarak okulumuzda ilkokul seviyesinde (1,2,3,4) çocukların atık malzemelerle oyuncak üretmelerini destekleyen bir proje gerçekleştiriyoruz.

Böylelikle 23 Nisan haftasında kendilerine bir hediye vermiş olacaklar.

Not: Sizlere Örnek olarak verilen oyun ve oyuncaklardan istediğiniz birini seçebilir ya da kendi oyuncağınızı kendiniz tasarlayabilirsiniz.

Tasarlanan oyuncaklarla ilkokul atrium bölgesinde öğlen arasında oyuncaklarımızla oynamanın tadını çıkartacağız.

8Eğlenceli Bilim

4-12 yaş arası öğrencilerimizin doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamak; kişisel gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmak; sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı ve özgür düşünme yeteneğine sahip birer birey haline gelmelerine destek olmaktır. Müfredat konularını destekleyen, yaparak-yaşayarak öğrenme modelini esas alan Eğlenceli Bilim programları öğrencilerimizde deney kültürü ve bilim sevgisi oluşturmakta, öğrendiklerini somutlaştırarak bilgilerinin kalıcılığını arttırmaktadır.

9İşlem Yıldızı

İşlem Yıldızı uygulaması öğrencilerimizin sayısal becerilerinin gelişmesi için uygulanmaktadır. Günlük rutinlerimiz arasında yer alan uygulamada öğrencilerimizin, hazırladığımız 5 soruyu doğru bir şekilde çözmeleri beklenmektedir. Bu uygulama ile dört işlem becerisini arttırmak, işlem hızını arttırırken dikkatli bir şekilde çözüme ulaştırmak ve işlem hatalarını azaltmak amaçlanmaktadır.

10Okuma Saati

Öğrencilerin sınıflarındaki yerlerini aldıkları saat olan 08.25 ile 08:35 arasındaki 10 dakikada bütün sınıflarda ve okulun tamamında “okuma saati” uygulaması yapılmaktadır. Öğrencilerimiz 10 dakikayı sınıf kütüphanelerinde bulunan bir kitabı “sessizce” okuyarak geçirmektedirler. Öğrencilerimiz kitaplarını okurken sınıflardaki öğretmenler de onlarla birlikte kitap okumaktadırlar. Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve onları etkin okurlar haline getirmeyi hedeflemekteyiz.

11Okuma Çemberi

İlkokul öğrencilerimiz ile Türkçe derslerinde uyguladığımız okuma çemberi programında; öğrencilerin seçtikleri kitaplara göre oluşturulan gruplarda, bireysel olarak okudukları bölümleri belirli aralarda tartıştıkları, bir öğretim yöntemidir. Gruplarda üstlendikleri rollerin gereği olarak öğrencilerimiz, okuma çemberlerinde pek çok etkinlik yapmaktadırlar. Rollerin gereği olarak yapılan etkinlikler, öğrencilerin bilişsel, duyusal ve sosyal yönlerinin gelişimini sağlamaktadır. Böylece farklı rolleri deneyimleyen öğrenciler okuma çalışmalarından üst düzeyde verim elde edebilmektedirler.

12ETÜT Programı

Öğrencilerimizin akademik süreçlerinin detaylı analizlerini eş zamanlı olarak takip ederek, kazanımlara yönelik düzenli etütlerle destek sağlıyoruz. Hafta içi saat 16.40-17.20 saatleri arasında haftalık programına göre düzenli olarak gerçekleştirilen etütler sayesinde konu pekiştirmesi, kazanım eksiklerinin giderilmesi, zamanı etkili kullanma ile hız çalışmalarının yapılması ile öğrencilerimizin öğretim sürecine tamamlayıcı destek sağlanmaktadır.