Öğrenci Kulüpleri – TED ESKİŞEHİR KOLEJİ

Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüpleri

1Masa Tenisi
Geçmişi 1890’lı yıllara dayanan masa tenisi ülkemizde 1920’li yıllarda oynanmaya ve sevilmeye başlamıştır. Küçük yaşlarda başlanarak, yaşam boyu yapılabilecek, çok tekrar yapılarak öğrenildiği ve diğer özellikleri sebebi ile insanların sabırlı ve hoşgörülü olmasını sağlayabilen nadir spor branşlarından biridir.
Okulumuzda 7-17 yaş aralığında aktif bir şekilde oynanan masa tenisi, el göz koordinasyonu, ince ve kaba motor kas gelişimi, dikkat dağınıklığı, hata yapma korkusu, stres yönetimi, kendini ifade edebilme ve kararlı olma gibi fiziksel ve psikolojik özelliklerin geliştirilmesi ve beyin ile vücut arasındaki uyumlu koordinasyonu arttırması sebebi ile öğrencilerimizi masa tenisi branşında desteklemekte ve rehberlik etmekteyiz.
2Karakter Tasarımı Kulübü
Sanatı kendimizi ve dünyayı anlamlandırma süreci olarak ele almalıyız. Görsel Sanatlar eğitimi, bireyin kendini ifade edebilme, estetik bilinç kazanma gibi kişisel yaşantısına katacağı olumlu edinimler ve toplumlar açısından avantajlar sağlaması sebebi ile her düzeydeki yaş grubundan bireyler için bir gereksinimdir.
Karakter tasarımı kulübünün temel amacı tüm bu süreçler olmakla birlikte günümüzde teknoloji ve makine devrini yaşadığımız bu çağda birçok dijital sanat ürününe maruz kalmaktayız. Çocukların, gençlerin hatta yetişkinlerin hayatlarında var olan; animasyon filmleri, çizgi diziler ve bilgisayar oyunları birer dijital sanat ürünü demek mümkündür. Hayatımızda büyük yeri olan bu sanat türünün sanat eğitimi ile birleştirilerek ve diğer sanat disiplinleri ile harmanlanarak ürünler ortaya çıkarmak istenmektedir. Hayal kurarak, öyküler ile genişleterek, görsel hafızamızı çalıştırarak yeni karakterler tasarlamak ve bunlara hayat vermek amaçlanmaktadır.
3Tuval Kulübü

Tuval eğitiminde amacımız öğrencilerimizin yaratıcılıklarını, çizgi, biçim, duygu, düşünce, zeka ve yeteneklerini geliştirebilmelerini ve ifade edebilmelerini sağlamaktadır. Sanat yoluyla ifade olanağı vererek ruh sağlığına yardımcı olmakla beraber sanatın özgürlük olduğunu hayata olan katkısını kavrayabilmeyi amaçlar.

Tuval kulübünün öğrencilerde kazandırmaya çalıştığı davranışlar şunlardır;

 • Sanat aracılığıyla iletişim kurabilen,
 • Sanat eserlerini inceleyerek sanata ilgi duyan,
 • Sanatın yaşamdaki yeri ve önemini kavrayabilen,
 • Sanat çalışmalarında duygu, düşünce ve hayallerini özgün bir şekilde ifade eden,
 • Sanata, sanatçıya ve sanat eserlerine değer veren bireyler yetiştirmektir.
4Oyun Geliştirme Kulübü

Oyun geliştirme kulübü ile çocuklar kendi oyun sahnelerini tasarlayabilir, karakterler oluşturup onlara komutlar verebilir ve üç boyutlu olarak kendi oyunlarını kurgulayabilirler. Kulübümüzde üç boyutlu ortamda, üç boyutlu karakterler kullanılarak oyun tasarlamayı ve programlamayı kolay hale getiren

Microsoft tarafından geliştirilmiş görsel bir programlama dili olan Kodu Game Lab kullanılacaktır. Öğrencilerimiz kendi oyunlarını tasarlarken kodlama ve algoritma mantığını eğlenerek öğrenmiş olacaklar.

Kodu Game Lab programında her seviyeye uygun oyunlar yapılabilir. Çocuklar, hayal güçlerine göre istedikleri her evreni bu programda tasarlayabilirler.

Örneğin;

 • Balıkları Yakala Oyunu Tasarımı
 • Kodu ile Zamanlama ve Puanlama
 • Jetlerden Kaçma Oyunu Tasarımı
 • Balık Oyunu Tasarımı
 • Random Füzeler Oluşturma
 • Balonlardan Kurtulma Oyunu Tasarımı
 • Pacman Oyunu Tasarımı gibi.
5Robotik İle Hayallerimi Üretiyorum

Robotik ile Hayallerimi Üretiyorum kulübünde öğrencilerimizin analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi önemli becerilerin gelişmesini sağlıyoruz. Kodlama eğitimi çocuklara matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme, yaratıcı sanatlar ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyor. Çocuklar her şeyden önce algoritmik ve tasarım odaklı düşünebilmeyi keşfediyor.

Çocuklar hayallerinde canlandırdığı objeleri hareketlendirmek için değişik şekillerde düşünmek zorundalar. Kodlama yaparken birçok değişik uyaran ve çevresel koşulları düşünerek çok boyutlu düşünme yetisi kazanmaktadırlar. Çocuklar ufak yaşta kazandıkları olayları analiz etme, algoritmik düşünme ve problem çözme becerisi sayesinde farklı alanlarda da sorunlarla karşılaşması durumunda daha sorgulayıcı ve yaratıcı olabilmektedirler. Çocukların öğrenmelerinin sınırsız olması, bu alanda her şeyin yapılabilirliğini bir üst seviyeye çıkarıyor. Sadece bir fikir ve gerekli malzemelerle yeni şeyler üretmek, çocukların pozitif ve her zaman içinde umudu barındıran bir düşünce yapısına sahip olmalarını sağlıyor.

Ayrıca yaptıkları çalışmalarda karşılaştıkları hataları bulup düzeltmeye çalışmaları ve vazgeçmeden bırakmamaları gerektiğini öğreniyorlar. Kodlama eğitimi alan öğrenciler hayal etmeyi ve ortaya bir ürün çıkarmayı öğrenirler. Çocukların, hayal güçlerinin sonucunda ortaya bir ürün çıkması onları motive eder. Farklı yollar deneyerek çözüm üretebilmeyi öğrenirler. Kod yazdıklarında çocukların yaşadığı başarı hissi özgüven kazanmalarını sağlar.

6Jimnastik

Eğitimin en önemli amaçlarından birisi çocukları yaşam için hazır hale getirebilmektir. Çocuklar için ilkokul dönemi hareket becerilerine en kalıcı ve olumlu katkıların yapılabileceği bir dönemdir. Bu dönem yaşama yön verecek gelişim aşamalarını kapsamaktadır. Çocukların yaşantılarında önemli bir yere sahip olan ilkokul döneminde sağlıklı ve dengeli bir fiziksel gelişim göstermeleri bizler için çok değerlidir. Çocukların hareket gereksinimlerini karşılayacak en uygun etkinlik beden eğitimi etkinlikleridir.

Beden eğitimi ile birlikte yapılan cimnastik branşı aynı zamanda, çocuğun gelişimini etkileyen önemli unsurlardan biridir. Çocuklarda düzenli olarak yapılan fiziksel aktivite, sağlıklı bir fiziki yapıya sahip olmasını sağlarken ilerleyen yaşlarda fiziksel yapısının bozulmamasına da yardımcı olur. İlkokul döneminde cimnastik eğitimi kişisel farklılıkları göz önünde bulundurarak var olan yetenek ve becerileri ortaya çıkarıp geliştiren, çocuğun toplumda daha sağlıklı yer edinmesini ve topluma uyum sağlamasını kolaylaştırmaya yönelik sistemli ve programlı bir eğitim sürecidir.

Jimnastik dersleri sürecinde çocuklarda çok yönlü hareket becerileri ile birlikte psikolojik iyi oluş durumu da hedeflenmektedir. Hareket eğitiminde cimnastik branşının çocuğun yeteneklerinin gelişiminde önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bizlerin ilkokul kademesi olarak cimnastik eğitimimize bu amaçlar doğrultusunda devam etmekteyiz.

7Voleybol

Voleybol çocuklarımızın, gelişim çağında hem ahlaklı ve güzel davranışlara sahip olmasını, hem de sağlıklı bir vücudu olmasını destekler. Çocuklar voleybol oynadığı sürece hayatlarını daha küçük yaşlarda programlamayı ve disipline sokmayı öğrenerek diğer çocuklara oranla hem fiziksel hem sosyal hem de zihinsel anlamda daha hızlı gelişirler.

Voleybol vücudun sürekli esnek kalmasına yardımcı olur.

Voleybol doğru nefes alıp vermemize yardım eder.

Voleybol Vücudun güçlenmesinin yanı sıra vücuda koordinasyon kazandırarak hareketlerin uyumlu olmasını sağlar.

Voleybol oynayan çocuklarda “uzun kas” diye isimlendirilen esnek vücut formuna ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla voleybol oynayan çocukların vücutları sürekli esnek olacağı için, vücut şekli esnek form doğrultusunda gelişmeye başlar.

Voleybol diğer sporlara oranla omurganın daha fazla güçlü olmasını sağlar.

Voleybol oynayan çocukların vücut yapısı dengeli bir şekilde gelişerek, vücudun bütün bölgelerinde kasları aynı oranda gelişir.

Voleybol oyun kuralları nedeniyle hem havada hem de yerdeyken hareket etmeyi sağladığı için vücut kütlesinin de dengeli olarak vücuda dağılmasına yardımcı olur.

Voleybol oynarken takımı başarıya götürmek için her oyuncu diğer takım arkadaşına ihtiyaç duyar. Sürekli kendi arasında paslaşan oyuncular farkında olmadan iş hayatına kendilerini hazırlayarak yardım etmeyi öğrenirler.

Voleybol diğer sporlardan farklı olarak, iki takımın da filenin ayrı tarafında bulunması ve ayrı ayrı oynaması nedeniyle içinde şiddet içermeyen özel bir takım oyunudur. Oyuncuların birbiri ile teması olmadığı için, karşı takımın oyuncularına yönelik şiddet düşüncesi olmaz.

Voleybol takım oyunu olduğu için oyuncunun, hem bireysel hem de takım içi sorumluluk duygusunun gelişmesine katkıda bulunur.

Voleybol oynayan çocuklar grupla hareket etmeyi, hedef belirlemeyi ve hayatlarını bu hedefe göre planlamayı öğrenirler. Bu da çocukların zamanlarını daha verimli kullanmalarına yardım eder.

8Futbol

Her yaşta sağlıklı ve kaliteli yaşamın, yaşamdan zevk almanın, güzel bir beden ve ruh haline sahip olabilmenin birinci koşulu, yaş ne olursa olsun herkesin kendi kapasitesine uygun düzenli egzersiz yapmasıdır. Çünkü düzenli egzersiz yapan kişiler; daha sağlıklı kalp-dolaşım sistemine, strese dayanıklı sinir sistemine, mutlu ve huzurlu bir yaşama, kendine güvenen kişilik yapısı-na ve kendini iyi hissetme duygusuna sahip olacaklardır. Çocuklardaki sportif davranışlar onların çok yönlü gelişimine olanak sağlamaktadır.

Spor, gelişmekte olan çocuklara sadece bedensel sağlık kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda kişilik ve zekâ gelişimini olumlu yönde etkiler. Futbol oyununa bir takım oyuncusu olarak katılmak zamanla çocuklarda; karşılıklı yardımlaşma, iş birliği, takım arkadaşlarına ve kurallara saygı duyma hissini geliştirir. Bir takım oyunu olarak futbol çocuğa bir grup içerisinde nasıl hareket edeceğini, kendi hareketlerini ve heyecanını nasıl kontrol edeceğini öğretir. Futbol sayesinde insanlar arasındaki sosyal ilişkiler kuvvetlenir ve mesafeler kısalır.

Bizler 2. Sınıftan itibaren sanat ve spor derslerimizde haftada iki ders saati içerisinde branşın temel kazanımları yanı sıra belirtmiş olduğumuz kazanımlar, hedefler doğrultusunda öğrencilerimizi desteklemekte birlikte rehberlik  etmekteyiz .

9Basketbol

Basketbolun çocuk gelişimi için pek çok faydası vardır. Çocukları hareketsizlikten kurtarır, sosyalleşmesini sağlar, disipline eder ve yararlı bir hobi edinmesinde büyük katkısı vardır.

Sportif kabiliyetlerini geliştirmede fayda sağlar.

Vücudun güçlü, atik ve esnek olmasını sağlar.

Çocuğunuzun kas ve kemik sisteminin gelişmesinde önemli artıları vardır.

Bedenin güçlü olmasını sağlar ve dayanıklılığını arttırır.

Çocuk sürekli hareket halinde olduğundan kalori harcar ve sağlıksız fazla kilolarını yakmasına yardımcı olur.

Basketbol bir takım oyunudur. Takım içerisinde bulunan çocuğun birlik beraberlik duyguları geliştirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda takım arkadaşlarıyla beraber sürekli iletişim halinde olmasını gerektiren bir spor olması sebebiyle iletişim becerilerini güçlendirir.

Bir takım arkadaşının yaptığı bir hatayı telafi etmeye çalışır, onun eksikliğini gidermeye çalışıp takımın daha başarılı olması için çaba sarf eder. Bu sebeple basketbol çocuğun yardımlaşma duygusunu geliştiren önemli sporlardan biridir.

Her spor dalında olduğu gibi basketbolda da, kişinin kendine dikkat etmesi ve sağlıklı beslenmesi temeldir. Sporun doğru beslenme ve uyku düzeni sayesinde faydaları en üst seviyeye çıkmaktadır. Fiziksel aktivitenin, çocuklarda büyüme hormonu salgılattığı ve bu sayede de düzenli ve dengeli beslenme ile çocukların fiziksel ve zihinsel olarak gelişimlerinin daha dikkat çekici olduğu gözlemlenmiştir. Bu da bize gösteriyor ki, çocuklarımızın yaşamda başarılı bireyler olması için sporun da hayatlarında bulunması gerekmektedir. Spor; çocuklarımıza sosyal hayatta ve sağlığı konusunda hep destekçi olacaktır.

10TED-GLL
Kulübümüzün amacı; öğrencilerimizde yabancı dil farkındalığı yaratmak, bunu yaparken onların yabancı dili kullanırken kendilerine güvenlerini arttırmak ve şarkıları kullanarak onların telaffuzlarını ve dinleme becerilerini geliştirmektir. Aynı zamanda takım olarak hareket etme, kendi becerilerinin farkına varma ve bunu yaparken keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır. Kulübümüzün yıl sonunda çalışmalarını gösterebilecekleri bir konseri de olacaktır.
11SERAMİK

İnsanlık tarihi kadar eskilere dayanan seramik sanatı, tüm teknolojik ve bilimsel gelişmelere rağmen kendi doğallığını korumaya devam etmektedir. Bir ihtiyaçtan doğan bu sanat, zaman içerisinde dekoratif ürünlerin de yapımıyla hayatımızda tümüyle yerini almıştır.

 

Seramik kulübünde amacımız öğrencilerimizin yaratıcılığının gelişimine katkıda bulunmaktır. Seramik çamuru ile yaşayacakları bu eşsiz deneyim hem zihinsel hem de motor beyin gelişimlerinde önemli bir etken olacaktır.

Öğrencilerimizin duygularını kolaylıkla ifade etmeleri, iç dünyalarını somutlaştırabilmeleri ve üç boyutlu düşünce sistemini günlük hayatlarında kullanabilmeleri amaçlanmıştır.

12KEMAN

Keman; viyola, viyolonselin ve kontrbasın da bulunduğu violin ailesinin en yüksek tondan çalan, en küçük üyesidir. Dört teli vardır. Keman yayına arşe denir. TED Eskişehir Kolejinde sanat spor derslerinde keman eğitimi verilmektedir. Keman çalmak kanıtlanmış birçok gelişimi desteklemektedir.

· Özgüven ve kişilik duygusunu geliştirir.

· Çocuğun müzik ve ritim duygusunu geliştirir.

· Çocuğun çevreye uyum sağlamasını kolaylaştırır.

· Çocuğu sosyalleştirir.

· Anlama zorluğunun üstesinden gelmede etkilidir.

· Eğlenceli vakit geçirmesini sağlar.

· Takım çalışmasını öğrenir.

· Sorumluluk almayı öğrenir.

· Pozitif olmayı ve hayata farklı açılardan bakmayı öğrenir.

13PİYANO

Piyano; özel bir mekanizmayla tuşlara bağlı çekiçlerin, tellere vurmasıyla ses veren Tuşlu (klavyeli) bir müzik enstrümanıdır. 88 tuşa (52 beyaz tuş, 36 siyah tuş) sahiptir. TED Eskişehir Kolejinde sanat spor derslerinde piyano eğitimi verilmektedir. En önemli hedeflerimiz arasında öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini müzik yoluyla ifade etmelerini, müziği yaşantılarıyla birleştirmelerini sağlamaktır. Piyano çalmak kanıtlanmış birçok gelişimi desteklemektedir.

· Vücut koordinasyonunu geliştirir.

· Konsantrasyon süresini arttırır.

· İşitsel ve sözel beceriler geliştirir.

· Hızlı okuma becerisi kazandırır.

· Sayısal zekâyı geliştirir.

· Çalışma disiplini verir.

· Hafızayı geliştirir.

· Soyutlama zekâyı geliştirir.

14SATRANÇ

Satranç çocukların, eğlenerek strateji geliştirmelerini sağlayan ve kültürler arası köprü kurabilen bir etkinliktir. Satranç; dünyanın her yerinde oynandığı için çocuk, evrensel dilde bir oyun öğrenmiş olur.

Araştırmalar, okul öncesinde alınan satranç eğitiminin sadece satranca değil gelecek dönemde göreceği birçok akademik dersin alt yapısına da olumlu katkıda bulunduğunu göstermiştir.

Satranca erken yaşta başlamak önemlidir. Ancak bu yaşta verilecek eğitim ve eğitmen faktörü çok önemlidir.

Anaokulunda 4 ve 5 yaş gruplarında haftada birer saat satranç ile birlikte masallar, boyamalar, farklı etkinlikler, çevrimiçi oyunlar, şarkılar ve dramalarla öğrencilerimize satranç sevdirilmeye çalışılmaktadır.

Satranç ile öğrencilerimizde problem çözme, özgürce karar verebilme, strateji geliştirme, alçakgönüllü olma ve yenildiğinde vazgeçmemeyi hedefleme becerilerini kazandırma amaçlanmaktadır.

FOTOĞRAF GALERİSİ
Atatürk

Ansolon
Bizi Arayın