Üniversite Destek Programı (ÜDEP), öğrencilerimizin bir üst eğitim kurumuna geçişte üniversite kabullerini gerçekleştirebilmek için girmeleri gereken YKS hazırlık sürecinde akademik çalışmaların planlanmasını ve uygulanmasını içermektedir. ÜDEP kapsamında deneme sınavları, hazırbulunuşluk sınavları, etüt çalışmaları, sınav sonuçlarının analizleri ve eksik kazanımların tespit edilmesi, düzenli rehberlik servisi görüşmeleri, meslek ve üniversite tanıtım günleri, hızlandırma ve kamp programları gibi çalışmalar yer almaktadır.

 

Öğrencilerimiz MEB müfredatının yanı sıra YKS konularını da tekrar etmekte, ezbere dayalı değil anlamaya ve uygulamaya yönelik eğitim programı ile birlikte hedeflerine yaklaşmaktadır. İşlenen konular doğrultusunda uygulanan deneme sınavları ölçme değerlendirme ve rehberlik birimi tarafından detaylı şekilde analiz edilmekte, öğrencilerin eksiklerine yönelik geri dönütler ve planlamalar hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Test teknikleri konusunda yapılan çalışmalarla, öğrencilerimizin soru çözme hızları ve bilgiyi kullanma becerileri gelişmekte, programımız YKS hazırlık sürecinde öğrencilerimizin okul dışında herhangi bir desteğe ihtiyaç duymayacakları şekilde yoğunlaştırılmış olarak sürdürülmektedir.