Türk Dünyası Edebiyatçı Portreleri Sergisi A.Ü. İİBF Sergi Salonunda

Atatürk

Ansolon