AP (ADVANCE PLACEMENT) NEDİR?

AP dünya çapında 116 ülkede yer alan 1000’den fazla lise seviyesindeki okulda uygulanan dünya çapında akademik bir programdır. AP sınavları, öğrencilerin Amerika Birleşik Devletleri dışında 60’dan fazla ülkede 600’den fazla üniversitede kabul aşamasında öncelik kazanmasını, üniversite kredisi elde etmesini ve/veya dersten muaf olmasını sağlamaktadır. İleri Düzey Yerleştirme Programı olarak da adlandırılan Advanced Placement (AP) programı, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) uygulanan ve oradan tüm dünyaya yayılan, eğitimde mükemmeliyeti hedefleyen güçlü, kapsamlı ve çok çalışmayı gerektiren bir programdır. ABD’nin dışında 60’tan fazla ülkede AP Programı uygulanmakta ve tanınmaktadır.

AP Programı öğrencilere, lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma ve bu derslerden üniversitede muaf olma imkanı sağlar. Özellikle öğrencilerin yurtdışı üniversite başvurularında kabul aşamasında, bir öğrencinin lise döneminde AP dersleri almış ve sınavlardan başarıyla geçmiş olması akademik eğitim için hazır olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

 

AP (ADVANCE PLACEMENT) AVANTAJLARI

 • AP, ABD dışındaki 60’dan fazla ülkede 600’den fazla üniversitede kabul görmekte ve tanınırlılığı sürekli artmaktadır.
 • Öğrencinin ilgi duyduğu ve geleceğini planladığı alanda geniş ve derinlemesine eğitim almasını sağlanmaktadır.
 • ABD’deki dört yıllık yüksekokulların ve üniversitelerin yüzde 90’dan fazlası AP sınavlarından alınan yüksek notlara kredi vermekte, alınan AP derslerinden öğrencileri üniversitede muaf tutmaktadır.
 • AP dersleri eleştirel düşünme becerilerini geliştirmekte ve ders çalışma alışkanlığı kazandırmaktadır.
 • Tüm Kanada üniversiteleri başarılı AP puanları için kredi vermekte ve öğrencileri lisede aldıkları AP derslerinden üniversitede muaf tutmaktadır.
 • İngiltere’deki kurumların çoğu üniversiteye kabulde AP sonuçlarını dikkate almaktadır.
 • AP dersleri Avusturya, Almanya, Hollanda, Norveç ve İsviçre’de ülke çapında tanınmaktadır.
 • Türkiye’de Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi AP Sınavlarından alınan puanları tanımaktadır.
 • 11. Sınıf seviyesinde tamamlanması ve Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına benzerliği nedeniyle, 12. Sınıfta YGS-LYS hazırlık sürecinde olan öğrencilere engel olmaktadır. Bu sebeple öğrenciler Türkiye’de üniversite sınavlarına güven içinde hazırlanırken, aynı zamanda dünya üniversitelerinin kapılarını aralarlar.
 • AP Sınavlarında kredi alabilecek kadar yüksek puan alamayan öğrenciler için ise, AP programına katılmış olmak yine de bir avantajdır.
 • AP derslerini alıp, sınavlarda başarılı olan öğrenciler hem üniversitelere başvuru sürecinde standart başvuru yapan öğrencilere göre daha avantajlı olurlar hem de üniversiteye başladıklarında bu derslerden muaf olma şansını yakalarlar. Ayrıca çift-anadal programlarında (double major) daha kolay okuyabilirler.
 • AP programında öğretmenler, öğrencileri sınav odaklı eğitim yaklaşımından ziyade, daha üst düzey analiz ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye teşvik ederler. AP dersleri öğrencilere konuları derinlemesine araştırma becerisi kazandırarak, eğitim yaşamı ve kariyerlerinde farklı öğrenme stratejileri geliştirme fırsatı vermektedir.
 • Pek çok araştırma, lisede aldıkları AP dersleri sayesinde bu derslerin üniversitedeki karşılığı olan dersler için kredi kazanan veya bu derslerden üniversitede muaf olan öğrencilerin alanlardaki diğer derslerde de başarılı olduklarını göstermiştir.
 • AP’ yi tanıyan üniversitelerin konuyla ilgili politikalarını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz:

http://www.collegeboard.org/ap/creditpolicy

 • Alınan uluslararası tanınırlığı olan krediler aracılığıyla, yurtdışındaki üniversitelere kabul edilmede yüksek tercih nedeni.

 

AP Sınavın içeriği ve Süreci

AP sınavlarının içeriği üniversite profesörleri ve lise AP öğretmenlerinden oluşan bir kurul tarafından hazırlanmaktadır. Her AP sınavında çoktan seçmeli sorulardan ve kısa cevaplı veya kompozisyon tarzında sorulardan oluşan iki bölüm bulunur. Sınav süresi ve sınavda çıkan soru sayısı, seçilen konuya göre farklılık göstermektedir. Çoktan seçmeli sorular bilgisayar tarafından; kompozisyonlar ve kısa cevaplı sorular ise öğretmenler tarafından değerlendirilir.

AP sınavları yılda bir kez Mayıs ayında yapılmaktadır. Bir veya birden fazla AP sınavına girilebileceği gibi aynı sınava bir sene sonra tekrar girme imkanı bulunmaktadır.

Sınavda, çoktan seçmeli sorular bilgisayar tarafından, kısa cevaplı ve kompozisyon tarzındaki sorular ise tecrübeli AP hocalarından ve üniversite profesörlerinden oluşan bir kurul tarafından değerlendirilir. İki bölümün toplamından oluşan AP sonuçları 1 ile 5 arasında bir notla değerlendirilir. 3 adet AP sınavına girip ve her birinden 5 üzerinden minimum 3 alan öğrenciler AP Scholar unvanına sahip olurlar. Sınav sonuçları Temmuz ayı içerisinde öğrencilere ve üniversitelere yollanır. Sonuç raporları kümülatiftir, yani öğrencinin o güne kadar aldığı tüm AP sınav sonuçlarını gösterir.

 

DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ AP’Yİ NEDEN KABUL EDİYOR ve GÜVENİYOR?

Bir öğrencinin AP sınavındaki başarısı yükseköğretim çalışmalarında başarılı olmak için gereken kavramların ve becerilerin öğrenildiğini göstermektedir. Öğrencinin bu sınava Kaliforniya’da, Kamerun’da, Kanada’da, Çin’de, Kolombiya’da veya Türkiye’de girmiş olması fark etmez; çünkü sınav, AP eleştirel düşünme becerilerinin ve belli bir disiplin bilgisinin dünya çapında standartlarda ve güvenilir bir şekilde ölçülmesini sağlamaktadır.

 

 • AP derslerinin ve sınavlarının geliştirilmesi, puanlanması ve incelenmesi aşamalarının her birinde üniversite öğretim görevlileri yer almaktadır.

 

Her öğrenci 11. sınıfa geldiğinde AP dersi alabiliyor mu?

TED Eskişehir Koleji olarak her öğrencimizin AP derslerinden faydalanmasını istiyoruz, ancak İngilizce ve alan bilgisi ortalamanın üzerinde olan öğrenciler AP derslerini alabiliyorlar. Örneğin, Calculus A almak isteyen öğrencinin 10. sınıf matematik ve İngilizce not ortalamasının 85 üzerinde olması gerekmektedir.